Оголошення

Оголошення про проведення Нерубайською сільською радою конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

На виконання Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150)

Нерубайська сільська рада, в особі Виконавчого комітету сільської ради, оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків села Нерубайське та селища Усатове:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:Організатор конкурсу – виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району, Одеської області, код ЄДРПОУ 04377753 (місце знаходження організатора конкурсу: площа Партизан, 4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області, 67661)

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Вівсюк О.П.– спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради, Дімітрашко О.В. - землевпорядник Нерубайської сільської ради робочий тел.: (048) 773-79-24, с.Нерубайське, площа Партизан,4, каб.2 Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).

2.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території).

2.2. Об’єкти конкурсу:

- селище Усатове вулиця Залізничників 1, 2,3, 4,5,6,7,8,

- село Нерубайське вулиця Зелена 1,2,3,4,5,6,7,8,

3.Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до Нерубайської сільської ради, робочий тел.: (048) 773-79-24, с.Нерубайське, площа Партизан,4, каб.2.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

4.1. Вартість послуги – 50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);

4.2 Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою – 20 балів;

4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам  до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;

4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;

4.5. Строки надання послуг – 10 балів;

4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

4.7. Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.

Разом 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів. 5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: площа Партизан, 4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області, 67661

Кінцевий строк подання пропозицій – до 17:00 11 квітня 2019 року.

7.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району, Одеської області, площа Партизан,4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області.

12 квітня 2019 року об 11.00 год.

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *