Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні мешканці сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове!

Повідомляємо, що заплановані на 26 листопада 2018 року о 11-й годині громадські слухання відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з питання розгляду проектів стратегічної екологічної оцінки сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове, Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на підставі рішення Нерубайської сільської ради переносяться в зв'язку з несвоєчасним закінченням виконавцем (ТОВ «Архізем») проекту стратегічної екологічної оцінки. Про проведення слухань буде оголошено додатково.

Нерубайська сільська рада

 

Шановні мешканці сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове!

Повідомляємо, що 26 листопада 2018 року о 11-й годині будуть проведені громадські слухання відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з питання розгляду проектів стратегічної екологічної оцінки сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на підставі рішення Нерубайської сільської ради.

Стратегічна екологічна оцінка сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове розроблена з метою:

  • Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Визначення принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

- Замовник проекту стратегічної екологічної оцінки – Нерубайська сільська рада, виконавець – ТОВ «Архізем».

Місце проведення громадських слухань – будівля Нерубайської сільської ради.

Пропозиції громадськості подаються в писемній формі (згідно п. 7 Постановки КМУ від 25.05.2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») до Нерубайської сільської ради.

Пропозиції громадськості подаються обґрунтованими, з посиланням на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-грошових актів, державних стандартів, норм і правил.

Запрошуємо всіх небайдужих громадян взяти безпосередньо участь у розгляді проекту стратегічної екологічної оцінки сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ща Усатове.

Нерубайська сільська рада

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні мешканці сел Нерубайське, Велика Балка та с-ще. Усатове!

Повідомляємо, що 18 квітня 2018 року о 11-й годині будуть проведені громадські слухання відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з питання розгляду генеральних планів сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ще. Усатове Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на підставі рішення Нерубайської сільської ради.

Генеральний план сіл Нерубайське, Велика Балка та с-ще. Усатове розроблений з метою:

  • Обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території сел Нерубайське, Велика Балка та с-ще. Усатове;

  • Визначення принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

  • Підготовка пропозиції щодо удосконалення системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Замовник генерального плану – Нерубайська сільська рада, виконавець – ТОВ «Архізем».

Місце проведення громадських слухань – будівля Нерубайської сільської ради.

Пропозиції громадськості подаються в писемній формі (згідно п. 7 Постановки КМУ від 25.05.2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») до Нерубайської сільської ради.

Пропозиції громадськості подаються обґрунтованими, з посиланням на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-грошових актів, державних стандартів, норм і правил.

Запрошуємо всіх небайдужих громадян взяти безпосередньо участь у розгляді генеральних планів сел Нерубайське, Велика Балка та с-ще. Усатове.

Нерубайська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення Нерубайською сільською радою конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

На виконання Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150)

Нерубайська сільська рада, в особі Виконавчого комітету сільської ради, оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків села Нерубайське та селища Усатове:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:Організатор конкурсу – виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району, Одеської області, код ЄДРПОУ 04377753 (місце знаходження організатора конкурсу: площа Партизан, 4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області, 67661)

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Вівсюк О.П.– спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради, Підопригора Є.М. - юрист Нерубайської сільської ради робочий тел.: (048) 773-79-24, с.Нерубайське, площа Партизан,4, каб.2 Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).

2.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території).

2.2. Об’єкти конкурсу:

- селище Усатове вулиця Залізничників 1, 2,3, 4,5,6,7,8,

- село Нерубайське вулиця Зелена 1,2,3,4,5,6,7,8,

3.Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до Нерубайської сільської ради, робочий тел.: (048) 773-79-24, с.Нерубайське, площа Партизан,4, каб.2.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

4.1. Вартість послуги – 50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);

4.2 Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою – 20 балів;

4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам  до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;

4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;

4.5. Строки надання послуг – 10 балів;

4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

4.7. Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.

Разом 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів. 5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: площа Партизан, 4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області, 67661

Кінцевий строк подання пропозицій – до 17:00 06 серпня 2017 року.

7.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району, Одеської області, площа Партизан,4, село Нерубайське, Біляївського району, Одеської області.

07 серпня 2017 року об 11.00 год.

 

В.О. Нерубайського сільського голови Н.Ю. Дідок


 

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Нерубайськоїсільської ради на

2017 рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики, Нерубайська сільська рада:

ВИРІШИЛА :

1.1. Встановити на 2017 рік території на Нерубайської сільської ради ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних осіб-платників податку за 1 кв.м. площі об’єкта житлової нерухомості (детально згідно додатку №1) :
а) Для квартири/квартир незалежно від їх кількості,– 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;
б) Для будинку/будинків незалежно від їх кількості,– 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) Для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 0,1%. 1.2.Встановити, на 2017 рік, ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних осіб-платників податку за 1 кв.м. площі об’єкта нежитлової нерухомості - 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року.

1.3. Встановити, на 2017 рік, ставки податку для юридичних осіб на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості -0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року. 1.4. Пільги із сплати податку:

1.5. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир, незалежно від їх кількості – на 60 кв.м.;
б) для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості – на 120 кв.м.;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.м.

Таке зменшення надається один раз на базовий податковий період.

Пільги з податку з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на: об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням; об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

1.6. Затвердити Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком №2.

2.1 Встановити на території Нерубайської сільської ради транспортний податок на 2017 рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.2 Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №3

3.1. Встановити у 2017 році на території Нерубайської сільської ради ставки плати за землю в частині земельного податку відповідно до Рішень Нерубайської сільської ради від 08 липня 2016 року №141-VII та від 23 грудня 2016 року №224-VII/

4.1.Встановити на 2017 рік на території Нерубайської сільської ради наступні ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:

-Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, ставка податку становить 5 відсотків; -Для нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

3.2. Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №4.

5.1. Встановити на території Нерубайської сільської ради наступні ставки

єдиного податку на 2017 р.:

1.1. Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року;

1.2. Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

2. Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №5.

6.1 Встановити на території Нерубайської сільської ради туристичний збір, при цьому врахувати, що :

6.2.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають в села та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк; 6.3.Платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ; 6.4.Ставка збору встановлюється у розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 ПКУ; 6.5.База справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ; 6.6.Правляння збору може здійснюватися: а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму; в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. 6.7..Порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ; 6.8.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

7.1.Встановити на території Нерубайської сільської ради збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що : 7.2.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках; 7.3.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; 7.4.Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету; 7.5.Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 7.6.Порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ; 7.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

8. Дане рішення підлягає оприлюдненню в районній газеті «Південна Зоря» та на веб сайті Нерубайської сільської ради.

9.Дане рішення набирає чинності з 1.01.2017 року.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти напостійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики.

 

Нерубайський сільський

голова В.Л. Юрківський

 

27 січня 2017 року

№ 255 -VII

Додаток №1 до рішення сесії Нерубайської сільської ради від 27 січня 2017 р. № 255-VII

Ставки

податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Нерубайської сільської ради на 2017 рік

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,1

 

0,5

б) прибудова до житлового будинку

0,1

0,5

в) квартира

0,1

0,5

г) котедж

0,1

0,5

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,1

0,5

д) садовий будинок

0,15

0,5

е) дачний будинок

0,15

0,5

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

0,1

0,5

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,1

0,5

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,1

0,5

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

0,1

0,1

ґ)будівлі промисловості та склади

0,1

0,1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,01

0,01

ж) інші будівлі

0,01

0,01

Нерубайський сільський голова В. Л. Юрківський 

Додаток №2 до рішення сесії Нерубайської сільської від 27 січня 2017 р. № 255-VII

Порядок

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 2.2. Не є об’єктом оподаткування: а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради; г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; і) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; к)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Головного управління державної фіскальної служби у на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. 3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та становить (згідно додатку №1) 4.2. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Головне управління державної фіскальної служби

5. Порядок обчислення суми податку

1.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території Нерубайської сільської ради проводиться Головним управлінням державної фіскальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку: 1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку; 2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної  загальної  площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку; 3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку; 4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. 5) За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку) сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).  Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. 5.2. Податкове/податкові  повідомлення  рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 5.4. Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: -об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; -розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; -права на користування пільгою із сплати податку; -розміру ставки податку; -нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє  податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6. Податковий період Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Нерубайської сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Пільги із сплати податку 8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків) – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 8.2.Нерубайська сільська рада  встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: -об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради; -об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Нерубайська сільська рада, в особі сільського голови, щороку до 1 лютого подає до Головного управління державної фіскальної служби відомості стосовно пільг, наданих сільською радою відповідно до абзацу першого цього підпункту.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Головного управління державної фіскальної служби декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нерубайський сільський голова В. Л. Юрківський

 

Додаток №3 до рішення сесії Нерубайської сільської ради

від 27 січня 2017 р. № 255-VII

Порядок

справляння транспортного податку

  1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Нерубайської сільської ради  згідно з чинним законодавством,  власні легкові автомобілі.

  1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.База оподаткування Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Ставка податку Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік  у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 Порядку.

5.Порядок обчислення суми податку Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб на території Нерубайської сільської ради, проводиться Головним управлінням державної фіскальної служби за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/ податкові повідомлення-рішення  про сплату  суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)  платнику податку органом державної податкової служби за місцем його реєстрації до 1 липня року базового (податкового) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює орган державної податкової служби за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані   щомісяця у 10-денний строк  після закінчення календарного місяця  подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом року податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду. Головне управління державної фіскальної служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6. Податковий період Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку 7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Нерубайської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 7.2. Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Головного управління державної фіскальної служби декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Нерубайський сільський голова В. Л. Юрківський

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *