Звіт сільського голови за 2019 рік

ЗВІТ

Нерубайськокого сільського голови за 2019 рік

 

Згідно п.6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нерубайська сільська рада є органом місцевого самоврядування, який у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України.

Так, протягом 2019 року Нерубайська сільська рада, виконком та апарат сільської ради працювали над вирішенням тих завдань, котрі були поставлені планом соціально-економічного та культурного розвитку села на 2019-2020 роки та забезпечені відповідними бюджетними надходженнями.

Основним із цих завдань було завершення проєктів розпочатих у попередні роки та підготовка найнеобхідніших проєктів для реалізації в наступні роки. Нерубайською сільською радою було проведено наступну роботу:

  • Завершено роботу по розробленню Генерального плану населених пунктів Нерубайської сільської ради, що на сьогодні є найбільш важливим і принциповим документом щодо розвитку населених пунктів, розпочато визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок. 
  • постійно фінансуються місцеві програми соціально-економічного розвитку; виділено кошти на лікування онкохворих та інших мешканців села, які потребували лікування, та перебували в складних життєвих обставинах; будівництво, реконструкції, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Нерубайської сільської ради та ін.;
  • постійно проводиться обслуговування вуличного освітлення;
  • постійно проводяться роботи по збереженню та утриманню дитячих майданчиків;
  • здійснюється благоустрій населених пунктів (централізоване вивезення ТПВ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підтримання належного стану вулиць та околиць Нерубайської сільської ради);
  • Завершено роботу по оформленню права власності на об’єкти інфраструктури сільської ради (Державне підприємство центр тестування мобільної техніки (ДП"ЦТМТ")та ін.) у власність Нерубайської сільської ради для розпорядження даними об’єктами Нерубайською сільською радою в межах правового поля.
  • протягом 2019 року під час проведення пленарних засідань сесій сільської ради завдяки місцевим депутатам було прийнято максимальну кількість рішень по задоволенню заяв громадян з різних питань, що у свою чергу свідчить про тісну роботу депутатів та сільського голови з місцевими жителями та довіру жителів до їх обранців.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що в сьогоднішніх умовах, сільська рада та її виконавчі органи, в основному, забезпечили виконання тих завдань, котрі передбачалися планом соціально-економічного розвитку Нерубайської сільської ради на 2019 рік.

 

 

                                   Доброго дня, шановні мешканці

 

  Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 42. Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою її жителями.

 Звіт – це не лише можливість підбити підсумки зробленого за минулий рік , а й чудова нагода порадитись з вами щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності сільської  ради  на наступний період.

Наша сільська рада,  як орган  місцевого  самоврядування, не  відступала від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.

Як сільський голова, намагаюсь побудувати злагоджену, відкриту роботу депутатського корпусу, виконкому та працівників сільської ради. 

Ми не скоротили жодної соціальної програми, а навпаки їх розширили, прагнули виконати всі ті програми, які були прийняті та затверджені на початку 2019 року, а також співпрацювали та надавали фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на території сільської ради.

Завдяки цілеспрямованій роботі сільської ради та виконавчого комітету нам вдалося забезпечити нормальне функціонування комунальних підприємств, освітніх закладів сільської ради, закладів культури, покращити їх матеріально-технічний стан та придбати спецтехніку, покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності громади.        

Впродовж 2019 року проведено 432 засідання виконавчого комітету.

Переважно це питання: освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, житлово-комунального господарства, благоустрою, фінансово-бюджетні питання та інші.

Важливими для громади були рішення виконкому сільської ради стосовно організації харчування дітей в навчальних закладах, ефективної та якісної роботи комунального підприємства, взяття на квартирний облік дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Виконавчий комітет координує роботу підприємств та установ, що належать до власності сільської ради. Безпосередню роботу по розгляду планових питань та  звернень, підготовці проєктів рішень виконкому та сільської ради, контролю за виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування здійснює сільська рада. Для реалізації нових повноважень та завдань впродовж звітного періоду вносились зміни до штатної чисельності сільської ради.

І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед керівництвом сільської ради є формування потужного кадрового потенціалу.

Робота сільської ради здійснюється у відповідності до затверджених планів роботи виконкому та сільської ради та завдань, що ставляться на нарадах у сільського голови, на яких розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи вирішення проблемних та перспективних питань. За підсумками нарад відповідальним виконавцям дано відповідні доручення, які стосувалися питань діяльності освітніх закладів, організації харчування дітей у дитсадках та школах сільської ради, реалізації проєктів та програм, ремонтів, освітлення вулиць, розгляду окремих звернень та скарг громадян.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету сільської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних адміністративних послуг.

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення проблем, які турбують жителів сіл, розглянуто 1024 звернення.

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції, надано необхідну допомогу. На питання, порушені у зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні роз’яснення. Значна увага приділяється якості підготовки документів та дотриманню термінів їх виконання.

Систематично при виконкомі сільської ради функціонують:

опікунська рада;

адміністративна комісія;

конкурсна комісія,

тендерний комітет

При сільській раді працюють 4 депутатські комісії.

На засіданнях постійних комісій, згідно вимог законодавства були попередньо детально опрацьовані всі питання, які виносились на розгляд сесій, що дозволило в конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. Також постійні комісії в межах своєї компетенції здійснюють контроль за виконанням прийнятих сільською радою рішень.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. За звітний період проведено 245 сесій сільської ради.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

           Бюджет Нерубайської сільської ради за 2019 рік по доходам загального фонду при планових показниках в сумі 56 013 200 грн.
Фактично надійшло 72 310 494 грн, перевиконання склало 16 297 294 грн, в тому числі надходження трансфертів у сумі 364 620 грн.

По спеціальному фонду при планових показниках в сумі 550 000 грн, фактично надійшло 4 761 354 грн, в тому числі субвенція 3 218 376, батьківська плата в сумі 715 815 грн.

Виконання бюджету по загальному фонду при планових показниках в сумі 50 410 717 грн. касові видатки склали 37 867 078 грн.

З загальної суми видатків, видатки на заробітну плату по підпорядкованим організаціям склали 9 661 978 грн.

Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та школах 3 229 186 грн.;

На поточний ремонт вуличного освітлення 1 258 236 грн.;

На поточний ремонт дорожнього покриття місцевого значення 4 413 815 грн.;

На вивіз твердих побутових відходів 440 000 грн.;

Перераховано комунальним підприємствам 2 589 544 грн.;

Перераховано пожежній команді 970 000 грн.;

Перераховано для участі у спортивних змаганнях, перевезення спортсменів, придбання спортивного інвентарю 1 124 120 грн.;

Перераховано по культмасовим заходам, придбання подарунків, організація концертних програм, святкових феєрверків та столів 1 815 898 грн.

Виконання бюджету по спеціальному фонду при планових показниках у сумі 47 003 641 грн., касові видатки склали 41 588 403 грн., а саме:

По апарату управління придбано оргтехніку на суму 144 381 грн.;

По дитячим садочкам виконані роботи з облаштування дитячих майданчиків на суму 951 736 грн.;

Придбано оргтехніку на суму 38 890 грн.;

Придбано вагончик-роздягальню для спортсменів на суму 196 525 грн.;

Придбано комплекс «Державне підприємство центр тестування мобільної техніки» через фонд «Держмайно» на суму 7 027 804 грн.;

Придбано автомобіль для збору сміття на суму 1 673 000грн.;

Придбані дитячі майданчики для населених пунктів Нерубайської сільської ради на суму 1 100 000 грн.;

Проведено капітальний ремонт будівлі Нерубайського Будинку культури та Великобалківського сільського клубу на суму 5 099 235 грн.;

Побудовано паркан стадіону в селищі Усатове та п. НАТІ на суму 1 604 470 грн.;

Виконані капітальні роботи за кошти району на суму 3125 815 грн.;

Виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття місцевого значення на суму 18 788 236 грн.

Видано матеріальну допомогу на загальну суму 1 918 700, з них:

На лікування 167 осіб 1 166 000 грн.; до дня інваліда – діти інваліди 50 осіб на суму 50 000 грн., інваліди загального захворювання 27 осіб на суму 27 000 грн.; до Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу 16 700 грн.; до 9 травня – учасникам бойових дій 1 особа – 2 000 грн., вдови 11 осіб – 11 000 грн., учасники війни 37 осіб – 37 000 грн., діти війни 591 особа – 295 500 грн.; до дня людей похилого віку 295 осіб – 147 500 грн.; до дня захисту дітей 47 осіб – 47 000 грн.; відповідно до програми «готуємо дітей до школи» 119 осіб – 119 000 грн.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *