податок на землю

Додаток 2 до рішення

Нерубайської сільської ради

від ______2018 року № _____

 

 

Плата за землю

на території Нерубайської сільської ради

 

I. Загальні положення

 

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

II. Платники земельного податку

 

2.1. Платниками податку є:

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

III. Об’єкти оподаткування земельним податком

 

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

IV. База оподаткування земельним податком

 

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Нерубайською сіфльською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

V. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового кодексу України.

 

VI. Ставки земельного податку за земельні ділянки

6.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які застосовуються на території Нерубайської сільської ради, встановлені згідно з Додатком 1 до цього Додатка.

 

VII. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

7.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області: для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка, для інших категорій – 5 відсотків.

VIII. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

8.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

8.1.3. пенсіонери (за віком);

8.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

8.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 8.1 розділу VIII цього Додатка, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

8.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

8.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

8.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

8.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

8.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

8.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

8.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 8.1 розділу VIII цього Додатка, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

 

IX. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських організацій осіб з інвалідністю;

9.1.2. громадські організації осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю та спілками громадських організацій осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

9.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

9.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

9.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9.1.7. підприємства, установи та організації, які є балансоутримувачами та власниками об’єктів комунальної власності Біляївської об’єднаної територіальної громади.

Пільги із сплати земельного податку, встановлені Нерубайською сільською радою на території Нерубайської сільської ради, зазначені у Додатку 2 до цього Додатка.

 

X. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Не сплачується податок за:

10.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

10.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

10.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

10.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

10.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

10.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

10.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

10.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

XI. Особливості оподаткування платою за землю

 

11.1. Нерубайська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Пільги із сплати земельного податку, встановлені Нерубайською сілською радою на території Нерубайської сільської ради, зазначені у Додатку 2 до цього Додатка.

11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

XII. Податковий період для плати за землю

 

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

XIII. Порядок обчислення плати за землю

 

13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

13.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

13.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника  - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи  до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

13.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

13.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 розділу VIII цього Додатка за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

XIV. Строк сплати плати за землю

 

14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

14.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

14.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

14.8.  Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

14.9. Строк сплати плати за землю та плата за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання встановлюються статтями 57 та 287 Податкового кодексу України.

 

XV. Орендна плата

 

15.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

15.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

15.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

15.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

15.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

15.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

15.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

15.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 15.5.2 пункту 15.5 розділу XV цього Додатка, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

15.6. Оренда плата за земельні ділянки несільськогосподарського призначення встановлюється в розмірі:

- 3% від нормативної грошової оцінки землі на період будівництва;

- 5% від нормативної грошової оцінки землі на період реконструкції;

- 7% від нормативної грошової оцінки землі для інших землекористувачів.

 

15.7. На території Нерубайської сільської ради орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого селянського господарства встановлюється в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

15.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів XII-XIV цього Додатка.

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л. Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Додатка 2 до рішення

Біляївської міської ради

від ______2018 року № _____

 

СТАВКИ
земельного податку
1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

 

01.03

 

 

 

 

 

Для ведення особистого селянського господарства, у тому числі:4**

 

0,030

 

 

 

 

0,030

 

 

 

 

0,300

 

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4**

0,030

0,030

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

0,300

0,300

0,300

01.07

Для городництва4

-

-

-

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

0,300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

02

Землі житлової забудови*

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4**

0,030

0,030

0,300

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку**

0,030

0,030

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання**

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів**

0,030

0,030

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва**

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови

0,300

0,300

0,300

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

03

Землі громадської забудови *

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,000

1,000

5,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

 

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування**

1,000

1,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

1,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування**

1,000

1,000

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,000

1,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,000

1,000

5,000

003.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду*

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення*

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)*

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення*

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

08

Землі історико-культурного призначення*

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення*

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

-

-

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

10

Землі водного фонду*

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

11

Землі промисловості*

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1,000

1,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

1,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,000

1,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,300

1,300

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

12

Землі транспорту*

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,00

1,00

1,00

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1,000

1,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

13

Землі зв’язку*

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,300

1,300

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

14

Землі енергетики*

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,300

1,300

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,300

1,300

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,300

1,300

5,000

15

Землі оборони*

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1,000

1,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

1,000

1,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1,000

1,000

5,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

16

Землі запасу

-

-

-

17

Землі резервного фонду

-

-

-

18

Землі загального користування4

-

-

-

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,000

 

1,000

 

5,000

*Примітка

 

Ставки податку для земель, які:

- використовуються без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою

 

 

 

3,000

 

 

 

3,000

 

 

 

5,000

 

 

 

5,000

- перебувають у постійному користуванні у осіб, які не можуть набути права постійного користування відповідно до статті 92 Земельного кодексу України

3,000

3,000

5,000

5,000

** Примітка. Пільги, встановлені Нерубайською сільською радою, застосовуються відповідно до Додатка 2 до Додатка 2 до цього рішення.

Статтею 283 Податкового кодексу України визначено земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

 

 

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л. Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Додатка 2 до рішення

Нерубайської сільської ради

від ______2018 року № _____

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
1

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

Нерубайська сільська рада


5100000000 5121000000


 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

пільги, передбачені статтями 281 і 282 Податкового кодексу України

100

підприємства, установи та організації, які є балансоутримувачами та власниками об’єктів комунальної власності Нерубайської сільської ради

100

 

________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Нерубайський сільский голова В.Л. Юрківський


 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *