Програми 2020

Програма (проєкт)

соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2020 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2020 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів сільської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку на 2020 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту мешканців сільської ради.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням вимог Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2020 році розвиток населених пунктів у непростий для України час, який вимагає: максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Постанов Кабінету Міністрів України.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету на 2020 рік, а саме фактичних надходжень до бюджету сільської ради та інших бюджетів не заборонених законом.

Організацію виконання Програми здійснює Виконачий комітет Нерубайської сільської ради . У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Нерубайської сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься кожні шість місяців.

Метою Програми є створення спроможної об'єднаної громади сіл Нерубайське, Велика Балка та селища Усатове Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області з територіальною громадою сіл Холодна Балка та Алтестове Холоднобалківської сільської ради Біляївського району Одеської області у Нерубайську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Нерубайське Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області, метою якої є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку сіл на 2020 рік.

 1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ЗА 2019 РІК ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ на 2020 рік

Робота Нерубайської сільської ради, установ, підприємств та організацій села всіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців населених пунктів з виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.

Бюджет Нерубайської сільської ради за 2019 рік виконано на 100%, вільний залишок складає -25 518 428 грн.: загальний фонд-14 514 432 грн.; спеціальний фонд-11 003 996 грн. .

Але завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку населених пунктів Нерубайської сільської ради.

Інвестиційна діяльність, містобудування та житлова політика.

Бюджет сільської ради на 2020 рік запланований у розмірі 74 621 000 грн.

Планується виконання робіт та закупівля послуг при надходженні коштів до бюджету відповідно п.4 даної програми :

Податково-бюджетна політика

За 12 місяців 2020 року планується виконати бюджет сільської ради на суму 74 621 000 грн.:

-обсяг видатків загального фонду бюджету -60 021 000 грн.;

-обсяг видатків спеціального фонду 14 600 000 грн. у тому числі видатки бюджету розвитку14 600 000 грн.;

-дефіцит спеціального фонду бюджету сільської ради становить 14 000 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- джерелом формування спеціального фонду бюджету Нерубайської сільської ради на 2020 рік у частині доходів є надходження , визначені статтями 69(1), 71 Бюджетного кодексу України та інші доходи ,що підлягають зарахуванню до бюджету сільської ради відповідно до чинного законодавства.

Регуляторна політика

Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» планується на 2020 рік затвердити три регуляторних акти Нерубайської сільської ради та її виконавчих органів.


 

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

На 01.01.2020 до об’єктів права комунальної власності відноситься 48 об’єктів.

Станом на 01.01.2020 року на території налічується 40 діючих договорів оренди земельних ділянок.

Демографічний стан

На території Нерубайської сільської ради зареєстровано близько 20857 громадян: село Нерубайське-15780 чол.; Велика Балка-2409 чол., селище Усатове-2668 чол. Померло за 2019 рік 160 громадян, народилося 65 дітей. Чисельність населення в порівнянні з минулим роком збільшилась за рахунок міграції населення.

Житлово-комунальне господарство

Водопровідної мережі населених пунктів перебувають на балансі сільської ради На сьогоднішній день проведено ремонт близько 86% усіх водопровідних мереж. В оперативе управління передано водопровідні мережі селища Усатове ВУЖКГ “ст. Усатове”, житлового масиву НАТІ -ВУЖКГ “НАТІ”

Дорожнє господарство

Нерубайською сільською радою в 2020 році будуть проведені роботи щодо капітального та поточного ремонту доріг за рахунок сільського бюджету згіно п.4 програми . Також, у зв’язку з розширенням дорожньої мережі гостро постає питання їх утримання, в тому числі проведення ямкових ремонтів та прибирання.

Енергозабезпечення та енергозбереження.

В 2020 році сільською радою продовжуватиметься робота по реконструкції існуючого вуличного освітлення з підвищення її енергоефективності.

На території сільської ради вживаються заходи по економії енергоресурсів, заходи щодо впровадження сучасної освітлювальної техніки. Реконструкція вуличного освітлення буде проводитись згідно п.4 даної програми.

Головна мета – забезпечення безперебійного, відповідно до потреб, постачання електроенергії, теплової енергії та природного газу для всіх споживачів; раціональне і економне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Основні завдання:

1.1. Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, природній газ.

1.2. Впровадження енергозберігаючих заходів, удосконалення системи теплопостачання.

 

Освіта.

На території Нерубайської сільської ради функціонує п'ять навчальних закладів: ДНЗ «Ромашка».ДНЗ “Голубок”. Нерубайський навчально-виховний комплекс, Нерубайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великобалківська ЗОШ І-ІІ ст.. Охоплення дітей навчанням відповідно становить 100%. Гарячим харчуванням охоплені всі учні навчальних закладів та пільговий контингент. Учні початкових класів харчуються безкоштовно. Фінансування закладів по оздоровленню та гарячому харчуванню здійснюється з сільського бюджету: 4 200 000 грн.на гаряче харчування для учнів 1-4 класів та пільгового контингенту, 600 000 грн. на літнє оздоровлення .

Батьківська плата за харчування в ДНЗ становить 50% , а 50% сплачується з місцевого бюджету. Оздоровлення дітей проводилося на належному рівні, підтвердженням тому є 100% виконання запланованих показників.

Головна мета – поліпшення якості освіти, забезпечення її конкурентоспроможності відповідно до нових соціально-економічних вимог суспільства.

Охорона здоров’я населення

У населених пунктах Нерубайської сільської ради функціонує 4 медичних установи:

 1. ФАП в с. Нерубайське.

 2. ФАП в с. Велика Балка

 3. ФАП в селищі Усатове

 4. Маніпуляційний кабінет в с. Нерубайське , вул. Зелена.

Дані установи знаходяться на утриманні районного бюджету.

Основною проблемою питання подальшого функціонування даних установ є недостатнє матеріально-технічне забезпечення діючих закладів охорони здоров’я на території сіл з районного бюджету .

Розвиток культури

На території населених пунктів Нерубайської сільської ради розміщені наступні заклади культури:

 • Будинок культури с. Нерубайське;

 • Великобалківський сільський клуб с.Велика Балка (потребує реконструкції та облаштування території

 • Сільська бібліотека;

Заклади культури Нерубайської сільської ради розширив свої послуги щодо надання культурно – творчого, всебічного розвитку та активного відпочинку дітей, молоді й дорослих. На сьогоднішній день в закладах культури працюють гуртки.

Вихованці закладів культури неодноразово брали участь в різноманітних святкових заходах району, області. Проблемою подальшого культурного розвитку в населених пунктах є недостатня матеріально-технічна база закладів культури культури. Фінансування закладів культури здійснюється з сільського бюджету відповідно програми.

Фізична культура і спорт

У штаті сільської ради працює спеціаліст по роботі з молоддю та спорту. . Сільським бюджетом були виділеніІ кошти в сумі 1000000 грн. згідно програми

Проблемами в розвитку спорту на території села є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення спортзалу для занять спорту, що в свою чергу гальмує розвиток інших видів спорту в населених пунктах сільської ради.

Завданнямсільської ради є створення єдиної спортивної системи здатної забезпечити залучення різних вікових груп до занять спортом, підвищення якісної підготовки спортсменів у спортивних командах населених пунктів для поповнення спортивних резервів, спроможних у складі команд гідно представлять громаду у спортивних змаганнях, збереження і подальше зміцнення матеріально-технічної бази.

Соціальна політика

На території сільської ради забезпечується реалізація політики соціальної підтримки сім’ї, малозабезпечених верств населення, зокрема одиноких громадян похилого віку та інвалідів, а також ветеранів війни і праці. На території сільської ради зареєстровані та проживають :

-сироти та позбавлені батьківського піклування-28;

-багатодітні сім'ї-285;

-інваліди загального захворювання:

І група-28 чол.

ІІ група-33чол.

ІІІ група-12 чол.

-діти -інваліди-52 + (4проживають без реєстрації)

-діти-війни-560 чол.

-учасники бойових дій Другої світової війни-0 чол.

-учасники війни-32 чол.

-вдови Другої світової війни-4 чол.

-ліквідатори аварії на Чорнобильській АС І та ІІ категорій - 29 чол.

-учасники бойових дій-70 чол.

-учасники АТО-34 чол.

-інваліди війни-19 чол.

Жителі сільської ради мали змогу скористатися правом на одержання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 Проблемами соціального захисту населення громади є питання подальшого функціонування та фінансування відповідних програм в сфері соціального захисту незахищених верств населення та фінансування літнього відпочинку дітей

Головна мета – покращення рівня життя незахищених верств населення.

Основні завдання:

12.1. Проведення роботи у напрямку подолання бідності, забезпечення оформлення документів на державну допомогу та субсидії.

12.2.Виявлення всіх одиноких пенсіонерів, інвалідів, які за медичними висновками потребують соціального обслуговування.

12.3. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до

закладів торгівлі та зв’язку.

12.4. Залучення безробітних до громадських оплачуваних робіт.

12.5. Забезпечення належного соціального захисту пенсіонерів, ветеранів

Другої світової війни, учасників АТО, малозабезпечених, багатодітних сімей.

Забезпечення законності та правопорядку

За інформацією Усатівського відділуполіції Біляївського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області на території населених пунктів скоєно та не розкрито ряд правопорушень та злочинів.

Зазначена статистика свідчить про те, що на фоні зростання соціально-політичної напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання являється і для Нерубайської сільської ради.. Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності населених пунктів та захист сільського майна – це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та сільської влади. У цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки села мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Населені пункти Нерубайської сільської ради характеризується великою кількістю об’єктів благоустрою, історичних пам’яток, збереження функціональності яких відіграє важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує створення його позитивного іміджу.

Поряд з тим, у населених пунктах проводяться численні масові заходи, тож актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження села, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

В умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання соціально-політичної ситуації, погіршення криміногенного стану і виникла нагальна потреба зміцнення та посилення заходів безпеки нашого села.

Сільська влада посилено працює над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагається забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у населених пунктах  існує ряд об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю. До них відносяться:

– в’їзди в населені пункти;

– центральна частина населених пунктів;

- торгові заклади, тощо;

– місця скупчення людей;

– стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти населених пунктів;

–адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та

житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

– автодорожні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у населених пунктах масових заходів, мітингів, демонстрацій.

Розвиток підприємництва.

Діяльність у сфері торгівлі на території сільської ради спрямована на формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної  забезпечити безперебійне постачання населення сільської ради необхідними товарами та послугами. Також в населених пунктах сільської ради регулярно здійснюється виїзна торгівля. Але, нажаль, відсутні умови для одержання соціально –необхідних побутових послуг для населення. Що є однією з проблем території.

Головна мета на 2020 рік – розвиток і формування ефективного споживчого ринку для задоволення соціальних і матеріальних проблем населення в якісних та доступних за ціною товарах і послугах.

Основні завдання :

 • Сприяти інфраструктурі об’єктів торгівлі та залучати заклади побуту

для обслуговування населення на території сільської ради.

Дана галузь потерпає від недостатнього фінансування Програми  підтримки підприємництва з районного бюджету, слабка активність громадської організації підприємців, пасивність підприємців в отриманні  інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства.

Головна мета-створення сприятливого підприємницького

середовища на території сільської ради та ефективне використання його

потенціалу для соціально-економічного розвитку території.

Основні завдання:

2.1. Створення сприятливого підприємницького та інвестиційного

середовища.

2.2. Сприяння створенню нових робочих місць.

2.3. Налагодження позитивного підприємницького клімату.

Агропромисловий комплекс

На території сільської ради свою діяльність здійснюють фермерські господарства та підприємства: СФГ “Альбатрос”,. СФГ “Сільгоспром”,ТОВ “Інавтострах”, СФГ “Південна мрія”, СФГ ТОВ “Нерубайське”, філія Центр транспортного сервісу “Ліски” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, Колійно — машинна станція “Усатове-261”, ТОВ “Орловський завод-2012”, логістичний центр “Інрайс-Девелопмент”, фізичні особи-підприємці. В адміністративних одиницях громади налічується 58,55 га сільськогосподарських угідь.

Головна мета – досягнення вищого рівня ефективності виробництва та життя сільського населення, забезпечення достатньо високих і стабільних темпів зростання виробництва продукції сільського господарства для повноцінного забезпечення населення продовольством.

Розвиток рослинництва здійснюватиметься шляхом підвищення родючості грунтів та запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

Основні завдання:

 • Розвиток галузі скотарства.

 • Підвищення рівня доходів селян та підвищення середньомісячної зарплати.

 • Технічне оновлення основних засобів сільськогосподарського виробництва.

Зайнятість населення та ринок праці.

У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення  комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності  населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості,  зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення  умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих,  зареєстрованих у Біляївському районному центрі зайнятості, у тому числі :

– залучення до громадських робіт безробітних громадян ;

– посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про

працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне  страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій  працівників, недопущення випадків використання найманої сили без  належного оформлення трудових відносин з роботодавцем ;

– підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформа-

ції про стан регіональних ринків праці ;

– зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств,

у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

Основні завдання та заходи на 2020 рік :

– сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття ;

– сприяння розвитку підприємництва.

Благоустрій території сільської ради

Питанню благоустрою на території сільської ради постійно приділяється значна увага. Всі керівники підприємств та організацій сільської ради не завжди з відповідальністю віднеслись до даного питання: закріплені за ними території постійно прибиралися, косилися бур’яни, щочетверга проводився єдиний санітарний день. В квітні проводиться загально сільська толока по прибиранню кладовищ. Проведено косметичний ремонт пам’ятників загиблим воїнам Жителями сільської ради приводяться в належний санітарний стан території біля дворів та власні подвір’я.

Головна мета – привести населені пункти сільської ради до належного санітарного стану .

Основні завдання:

13. Ремонт пам’ятників загиблим воїнам в роки Другої світової війни та у військових кофліктах на території інших держав.

13.3. Підтримання належного санітарного стану на території кладовищ.

13.4. Ліквідація та упорядкування стихійних звалищ сміття.

13.5. Забезпечення належного санітарного стану на території сільської ради.

13.6. Проведення поточного ремонту будівель,які перебувають на балансі сільської ради .

13.7. Благоустрій території біля будівель,які перебувають на балансі сільської ради.

13.8. Залучати засуджених осіб та осіб, на яких накладені адміністративні стягнення до громадських робіт.

13.9. Насадження саджанців на території сільської ради .

Очікуваний результат :

– забезпечення благоустрою вулиць та місць загального

користування населених пунктів сільської ради ;

– утримання у належному санітарному стані території

сільської ради, кладовищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.

Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета – поліпшення екологічного стану довкілля шляхом

забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

збалансованого соціально-економічного розвитку території сільської ради;

Основні завдання:

14.1. Ліквідація несанціонованих сільських сміттєзвалищ.

14.2. Насадження саджанців дерев та кущів.

14.3. Ефективне використання природних ресурсів.

14.4. Забезпечити роздільне збирання твердих побутових відходів.

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2020 РОЦІ

Цілями та пріоритетами економічного і соціального розвитку території у 2020 році є:

– створення підґрунтя для забезпечення належних умов життєдіяльності

громадян;

– підвищення рівня відкритості сільської влади;

– підвищення інвестиційної привабливості села;

– розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;

– підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та підтримка альтернативної енергетики;

– покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

– створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери ;

– поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення;

– покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

– створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.


 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *