Програми 2019

 

Україна

Нерубайська сільська рада

Біляївського району Одеської області

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради на 2019-2020 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статей 16, 27 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», заслухавши інформацію голови постійної комісії по освіті, культурі, охороні здоров'я, соціальному захисту населення і справах молоді Дідуо Олени Володимирівни щодо затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території ради на 2019-2020 роки, Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради ради на 2019-2020 роки згідно додатку 1.

2. Затвердити заходи по виконанню Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради на 2019-2020 роки згідно додатку 2.

 

3. В ході підготовки та прийняття сільського бюджету на наступні роки вносити уточнення в програму згідно дохідної та видаткової частин бюджету.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради по освіті, культурі, охороні здоров'я, соціальному захисту населення і справах молоді та комісії з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики.

 

Сільський голова В.Л.Юрківський

19 лютого 2019 року

№ - VІІ

 

 

 

 


 

Додаток 1 до рішення сесії сільської

ради від 19 .02.2019 р. № - VІІ

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту на території

Нерубайської сільської ради на 2019-2020 роки

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради на 2019-2020 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статей 16, 27 Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

 

1. Мета і основні завдання Прогрими:

 

Основною метою і завданням Програми є поліпшення стану здоров’я населення та профілактика захворювань, сприяння створенню умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, а також соціального, біологічного та психічного благополуччя.

 

2. Основні напрямки розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради

 

 

2.1 Організація серед дітей та дорослих заходів з активного відпочинку, фізкультурних занять, тренувань, спортивних змагань, направлених на активний відпочинок громадян, відволікання від шкідливих звичок, збереження здоров’я, досягнення високої майстерності та високих спортивних результатів.

 

2.2.3алучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом шляхом створення належних умов в місцях масового відпочинку та за місцем проживання.

 

2.3. 3дійснення агітаційно-пропагандистської та просвітницької діяльності з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.

 

2.4.Проведення облаштування, ремонтів та реконструкції спортивних споруд на території Нерубайської сільської ради.

 

2.5 Зміцнення матеріально-технічної бази в галузі спорту шляхом бережливого ставлення до існуючого майна та придбання нового.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок сільського бюджету, добровільних внесків суб’єктів підприємницької діяльності, грантів та дарунків від підприємств (організацій), внесків жителів громади, інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

 

Систематично передбачати в сільському бюджеті на 2019-2020 р. видатки на виконання Програми :2019 рік - 1000000 грн.; 2020 рік-орієнтовно-1000000 грн.

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми.

 

Реалізація програми сприятиме:

 

4.1. Соціально-економічним зрушенням у галузі фізичної культури та масового спорту, створенню умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини.

 

4.2. Залученню широких верств населення до регулярних оздоровчих занять.

 

4.3. Покращанню роботи щодо надання фізкультурно-спортивних, оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на території сільської ради.

 

4.4. Зміцненню матеріально-технічної бази для занять масовим спортом. Облаштуванню, утриманню та реконструкції фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на території сільської ради.

 

4.5. Виявленню і залученню талановитої молоді до занять спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах всіх типів та досягнення нею високих спортивних результатів.

 

4.6. Приділенню значно більшої уваги в засобах масової інформації пропаганді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом.

 

 

Сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення сесії сільської

ради від 19 .02.2019 р. № - VІІ

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради на 2019-2020 роки

 

 

Організаційні питання, вирішення яких суттєво впливають на розвиток масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

 

1. Використовувати різноманітні методи щодо залучення населення до занять фізичною культурою.

Керівники установ, організацій, постійно

 

2. Щорічно проводити аналіз спортивно-масової роботи за попередні роки. Вносити необхідні зміни. Впроваджувати новації.

Виконавчий комітет сільської ради, протягом дії програми.

 

3. Створити умови для занять фізичною культурою та спортом соціально-незахищених верств населення

Виконком сільської ради, постійно

 

4. Залучати організації різних форм власності до роботи, пов’язаної із задоволенням потреб населення в оздоровчих послугах

Виконком сільської ради, постійно

 

5. Заохочувати організації різних форм власності до проведення спортивних заходів, визначення відповідальної особи для участі у спортивному комітеті сільської ради

Виконавчий комітет,інструктор по спорту

 

Організація та проведення масових фізкультурних

та спортивних заходів

 

1. Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи, а саме спартакіади, турніри”,тощо.

Сільська рада, спортивні команди підприємств, організацій, постійно

 

2. Брати участь у відповідних районних спортивних заходах

Виконком сільської ради, керівники підприємств, організацій, установ,постійно

 

 

Агітаційно-пропагандистська та просвітницька діяльність

 

1. Формувати позитивну громадську думку щодо впливу фізичної культури і спорту на розвиток кожної людини зокрема та суспільства в цілому

Виконком сільської ради через засоби масової інформації, постійно

 

Розвиток матеріально-спортивної бази

 

1. Провести роботу по благоустрою спортивних споруд за місцем проживання та місць масового відпочинку населення.

Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ, постійно

За рахунок коштів сільського бюджету, підприємств, організацій, установ

 

2. Забезпечити необхідним спортивним обладнанням, інвентарем спортивні споруди, майданчики, зони масового відпочинку.

Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ, протягом 2019-2020 років

За рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, установ

Фінансування заходів Програми

 

Фінансування Заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

Бюджетні кошти виділяються виходячи з реальних можливостей на підставі норм і вимог, встановлених Бюджетним кодексом України

 

 

 

 

Сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми розвитку фізичної

культури та спорту на території

Нерубайської сільської ради

Біляївського району Одеської області

на 2019-2020 року

ПАСПОРТ

Загальна характеристика Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області

на 2019-2020 року

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області

2

Розробники Програми

Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області

4

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області

5

Учасники Програми

Інструктор по спорту

Спртсмени-любителі

Нерубайська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Великобалківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Усатівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Нерубайський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія”

Великобалківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.

Нерубайська загально-освтня школа І-ІІІ ст.

6

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Нерубайської сільської ради

8

Загальна орієнтовна сума, необхідна для виконання Програми

Всього- 2000000 грн.

-2019 рік- 1000000 грн.

-2020рік- 1000000 грн.

 

9

Участь в чемпіонаті Біляївського району по футболу

 

 

30 ігор ( всього 40 чол.) -86 800 грн.

Всього на :

-2019 рік- 86800 грн.

-2020 рік- 86800грн.

10

Спартакіади по футболу,баскетболу,волейболу, гандболу, настольному тенісу, боротьбі,легкій атлетиці,канату,шахматам, шашкам,гирям, армрістлінгу

20 ігор ( всього 15 чол.) -31000 грн.

Всього на :

-2019 рік- 31000 грн.

-2020 рік- 31000 грн.

11

Участь в зимовій першості по футболу

10 ігор (всього 25 чол.)- 16000 грн.

Всього на :

-2019 рік- 16000 грн.

-2020 рік- 16000 грн.

12

Участь в аматорській футбольній лізі Одеської області

40 ігор (25 чол)- 71000 грн.

Всього на :

-2019 рік- 71000 грн.

-2020 рік- 71000 грн.

13

Участь в дитячих турнірах і товариських кубках

20 ігор (25 чол.)-41000 грн.

Всього на :

-2019 рік- 41000 грн.

-2020 рік- 41000 грн.

14

Внесок на участь в чемпіонаті Біляївського району по футболу

Всього на :

-2019 рік- 60000 грн.

-2020 рік- 60000 грн.

15

Внесок на участь в аматорській футбольній лізі Одеської області

Всього на :

-2019 рік- 60000 грн.

-2020 рік- 60000 грн.

16

Внесок на участь в чемпіонаті міста Одеси по баскетболу

Всього на :

-2019 рік- 25000 грн.

-2020 рік- 25000 грн.

17

Проведення змагань, присвячених Дню села, Дню перемоги у Другій світовй війні, Памяті Г.В.Мацкула ( наградний матеріал, інвентар, підготовка поля, святкове частування, оренда апаратури і т.д)

Всього на :

-2019 рік- 190200 грн.

-2020 рік- 190 200 грн.

18

Спртивний інвентар на 2019 рік-

-футбольна форма 50 комплектів по 800 грн.

-футбольні гетри 50 комплектів по 120 грн.

-футбольне взуття 30 пар по 3000 грн.

-футбольні мячі 10 шт.по 1800 грн.

-мячики для настольного теніса 200 шт.по 5 грн.

-ракетки для настольного теніса 4 шт.по 500 грн.

-магнезія 1 мішок

-стіл для настольного теніса 1 шт.

-спортивний канат 1 шт.

-футбольна заморозка 10 шт.по 300 грн.

-баскетбольні мячі 10 шт.по 1500 грн.

 

 

 

40000 грн.

 

6000 грн.

 

90000 грн.

 

18000 грн.

 

1000 грн.

 

2000 грн.

7000 грн.

 

15000 грн.

3000 грн.

 

3000 грн.

 

15000 грн.

Всьго на 2019 рік-200000 грн.

19

Спортивний інвентар на 2020 рік (відповідно заявки)

Всього на 2020 рік-200000 грн.

20

Транспортні видатки на поїздки для участі у змаганнях на 2019 рік:

-100 поїздок по Біляївському районі

-50 поїздок в м.Одесу

 

 

 

 

155 000 грн.

64000 грн.

Всього на 2019 рік-219000 грн.

21

Транспортні видатки на поїздки для участі у змаганнях на 2020 рік

(відповідно до наданих заявок)

Всього на 2020 рік-219000 грн.

 

22

Всього по прграмі:

-2019 рік-1 000000 грн.

-2020 рік- 1 000000 грн

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський Програма

соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів сільської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку на 2019 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту мешканців сільської ради.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням вимог Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2019 році розвиток населених пунктів у непростий для України час, який вимагає: максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Постанов Кабінету Міністрів України.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету на 2019 рік, а саме фактичних надходжень до бюджету сільської ради.

Організацію виконання Програми здійснює Виконачий комітет Нерубайської сільської ради . У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Нерубайської сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься кожні шість місяців.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку сіл на 2019 рік.

 1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ЗА 2018 РІК ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

Робота Нерубайської сільської ради, установ, підприємств та організацій села всіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців  населених пунктів з виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.

У зв'язку з нестабільною роботою підприємств різних галузей економіки бюджет Нерубайської сільської ради виконано на 95,% .

Але завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку населених пунктів Нерубайської сільської ради.

Інвестиційна діяльність, містобудування та житлова  політика.

Бюджет сільської ради на 2019 рік запланований у розмірі 56 013 200 грн.

Планується виконання робіт та закупівля послуг при надходженні коштів до бюджету відповідно п.4 даної програми :

Податково-бюджетна політика

За 12 місяців 2019 року планується виконати бюджет сільської ради на суму 56013 200 грн.:

1)єдиний податок -8014000. грн.;

2) податку на майно (земельного податку, орендної плати і податок на нерухоме майно) надійшло 715644,1 тис. грн.;

3)акцизний податоку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -34817 000. грн.;

4) податок на прибуток-57000 грн.

5) податок на нерухоме майно-1 258 800 грн.

6) плата за землю-1173000 грн.

7) туристичний збір-3000 грн.

8)адміністратині штрафи-17500 грн.

9) адміністративні послуги-300 грн.

10) адміністраиивний збір за державну реєстрацію-52000 грн.

11)адміністративний штраф у сфері виробництва алкоголю-45000 грн.

12) державне мито-18000 грн.


 

  Регуляторна політика

Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» планується на 2019 рік були затвердити три регуляторних акти Нерубайської сільської ради та її виконавчих органів.


 

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

На 01.01.2019 до об’єктів права комунальної власності відноситься 48 об’єктів.

Станом на 01.01.2019 року на території налічується 41 діючих договір оренди земельних ділянок.

Демографічний стан

На 1.01.2019 року на території Нерубайської сільської ради зареєстровано близько 18 000 осіб. Померло за 2018 рік 155 осіб.народилося 255 дітей. Чисельність населення в порівнянні з минулим роком залишається майже в тій кількості за рахунок демографічної ситуації населення.

Житлово-комунальне господарство

Водопровідної мережі населених пунктів перебувають на балансі сільської ради  На сьогоднішній день проведено ремонт близько 80% усіх водопровідних мереж. В оперативе управління передано водопровідні мережі селища Усатове ВУЖКГ “ст. Усатове”, житлового масиву НАТІ -ВУЖКГ “НАТІ”

Дорожнє господарство

Нерубайською сільською радою в 2019 році будуть проведені роботи щодо капітального та поточного ремонту доріг  за рахунок сільського бюджету згіно п.4 програми . Також, у зв’язку з розширенням дорожньої мережі гостро постає питання їх утримання, в тому числі проведення ямкових ремонтів та прибирання.

Енергозабезпечення та енергозбереження.

В 2019 році сільською радою продовжуватиметься робота по реконструкції існуючого вуличного освітлення з підвищення її енергоефективності.

На території сільської ради вживаються заходи по економії енергоресурсів, заходи щодо впровадження сучасної освітлювальної техніки. Реконструкція вуличного освітлення буде проводитись згідно п.4 даної програми.

Головна мета – забезпечення безперебійного, відповідно до потреб, постачання електроенергії, теплової енергії та природного газу для всіх споживачів; раціональне і економне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Основні завдання:

1.1. Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, природній газ.

1.2. Впровадження енергозберігаючих заходів, удосконалення системи теплопостачання.

 

Освіта.

На території Нерубайської сільської ради функціонує пять навчальних закладів: ДНЗ «Ромашка».ДНЗ “Голубок”. Нерубайський навчально-виховний комплекс,Нерубайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великобалківська ЗОШ І-ІІ ст.. Охоплення дітей навчанням відповідно становить 100%. Гарячим харчуванням охоплені всі учні навчальних закладів та пільговий контингент. Учні початкових класів харчуються безкоштовно. Фінансування закладів по оздоровленню та гарячому харчуванню здійснюється з сільського бюджету: 4200 000 грн.на гаряче харчування для учнів 1-4 класів та пільгового контингенту, 600 000 грн. на літнє оздоровлення .

 Батьківська плата за харчування в ДНЗ становить 50% , а 50% сплачується з місцевого бюджету. Оздоровлення дітей проводилося на належному рівні, підтвердженням тому є 100% виконання запланованих показників.

Головна мета – поліпшення якості освіти, забезпечення її конкурентоспроможності відповідно до нових соціально-економічних вимог суспільства.

Охорона здоров’я населення

У населених пунктах Нерубайської сільської ради функціонує 4 медичних установи:

 1. ФАП в с. Нерубайське.

 2. ФАП в с. Велика Балка

 3. ФАП в селищі Усатове

 4. Маніпуляційний кабінет в с. Нерубайське , вул. Зелена.

Дані установи знаходяться на утриманні районного бюджету.

Основною проблемою питання подальшого функціонування даних установ є недостатнє матеріально-технічне забезпечення діючих закладів охорони здоров’я на території сіл з районного бюджету .

Розвиток культури

На території населених пунктів Нерубайської сільської ради розміщені наступні заклади культури:

 • Будинок культури с. Нерубайське;

 • Великобалківський сільський клуб с.Велика Балка (потребує ремонту фасаду;

 • Сільська бібліотека;

Заклади культури Нерубайської сільської ради розширив свої послуги щодо надання культурно – творчого, всебічного розвитку та активного відпочинку дітей, молоді й дорослих. На сьогоднішній день в закладах культури працюють гуртки.

Вихованці закладів культури неодноразово брали участь в різноманітних святкових заходах району, області. Проблемою подальшого культурного розвитку в населених пунктах є недостатня матеріально-технічна база закладів культури культури. Фінансування закладів культури здійснюється з сільського бюджету відповідно програми.

Фізична культура і спорт

У штаті сільської ради працює спеціаліст по роботі з молоддю та спорту. . Сільським бюджетом були виділеніІ кошти в сумі 1000000 грн. згідно програми

Проблемами в розвитку спорту на території села є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення спортзалу для занять спорту, що в свою чергу гальмує розвиток інших видів спорту в населених пунктах сільської ради.

Завданнямсільської ради є створення єдиної спортивної системи здатної забезпечити залучення різних вікових груп до занять спортом, підвищення якісної підготовки спортсменів у спортивних командах населених пунктів для поповнення спортивних резервів, спроможних у складі команд гідно представлять громаду у спортивних змаганнях, збереження і подальше зміцнення матеріально-технічної бази.

Соціальна політика

На території сільської ради забезпечується реалізація політики соціальної підтримки сім’ї,  малозабезпечених верств населення, зокрема одиноких громадян похилого віку та інвалідів, а також ветеранів війни і праці. На території сільської ради зареєстровані та проживають :

-сироти та позбавлені батьківського піклування-32;

-багатодітні сім'ї-263;

-інваліди загального захворювання:

І група-25 чол.

ІІ група-28чол.

ІІІ група-10 чол.

-діти -інваліди-46 + (4проживають без реєстрації)

-діти-війни-595 чол.

-учасники бойових дій Другої світової війни-1 чол.

-учасники війни-36 чол.

-вдови Другої світової війни-10 чол.

-ліквідатори аварії на Чорнобильській АС І та ІІ категорій - 29 чол.

-учасники бойових дій-74 чол.

-учасники АТО-30 чол.

-інваліди війни-19 чол.

Жителі сільської ради мали змогу скористатися правом на одержання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 Проблемами соціального захисту населення громади є питання подальшого функціонування та фінансування відповідних програм в сфері соціального захисту незахищених верств населення та фінансування літнього відпочинку дітей

Головна мета – покращення рівня життя незахищених верств населення.

Основні завдання:

  12.1. Проведення роботи у напрямку подолання бідності, забезпечення оформлення документів на державну допомогу та субсидії.

12.2.Виявлення всіх одиноких пенсіонерів, інвалідів, які за медичними висновками потребують соціального обслуговування.

12.3. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до

закладів торгівлі та зв’язку.

12.4. Залучення безробітних до громадських оплачуваних робіт.

12.5. Забезпечення належного соціального захисту пенсіонерів, ветеранів

Другої світової війни, учасників АТО, малозабезпечених, багатодітних сімей.

Забезпечення законності та правопорядку

За інформацією Усатівського відділуполіції Біляївського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області на території населених пунктів скоєно та не розкрито ряд правопорушень та злочинів.

Зазначена статистика свідчить про те, що на фоні зростання соціально-політичної напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання являється і для Нерубайської сільської ради.. Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності населених пунктів та захист сільського майна – це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та сільської влади. У цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки села мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Населені пункти Нерубайської сільської ради характеризується великою кількістю об’єктів благоустрою, історичних пам’яток, збереження функціональності яких відіграє важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує створення його позитивного іміджу.

Поряд з тим, у населених пунктах проводяться численні масові заходи, тож актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження села, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

В умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання соціально-політичної ситуації, погіршення криміногенного стану і виникла нагальна потреба зміцнення та посилення заходів безпеки нашого села.

Сільська  влада посилено працює над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагається забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у населених пунктах  існує ряд об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю. До них відносяться:

– в’їзди в населені пункти;

– центральна частина населених пунктів;

-  торгові заклади, тощо;

– місця скупчення людей;

– стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти населених пунктів;

–адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та

житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

– автодорожні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у населених пунктах масових заходів, мітингів, демонстрацій.

Розвиток підприємництва.

Діяльність у сфері торгівлі на території сільської ради спрямована на формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної  забезпечити безперебійне постачання населення сільської ради необхідними товарами та послугами. Також в населених пунктах сільської ради регулярно здійснюється виїзна торгівля. Але, нажаль, відсутні умови для одержання соціально –необхідних побутових послуг для населення. Що є однією з проблем території.

Головна мета на 2019 рік – розвиток і формування ефективного споживчого ринку для задоволення соціальних і матеріальних проблем населення в якісних та доступних за ціною товарах і послугах.

Основні завдання :

 • Сприяти інфраструктурі об’єктів торгівлі та залучати заклади побуту

для обслуговування населення на території сільської ради.

Дана галузь потерпає від недостатнього фінансування Програми  підтримки підприємництва з районного бюджету, слабка активність громадської організації підприємців, пасивність підприємців в отриманні  інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства.

Головна мета-створення сприятливого підприємницького

середовища на території сільської ради та ефективне використання його

потенціалу для соціально-економічного розвитку території.

Основні завдання:

2.1.   Створення сприятливого підприємницького та інвестиційного

середовища.

2.2.   Сприяння створенню нових робочих місць.

2.3.   Налагодження позитивного підприємницького клімату.

  Агропромисловий комплекс

На території сільської ради свою діяльність здійснюють фермерські господарства та підприємства: СФГ “Альбатрос”,. СФГ “Сільгоспром”,ТОВ “Інавтострах”, СФГ “Південна мрія”, СФГ ТОВ “Нерубайське”, філія Центр транспортного сервісу “Ліски” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”,Колійно — машинна станція “Усатове-261”, ТОВ “Орловський завод-2012”, логістичний центр “Інрайс-Девелопмент”. В адміністративних одиницях громади налічується 58,55 га сільськогосподарських угідь.

Головна мета – досягнення вищого рівня ефективності виробництва та життя сільського населення, забезпечення достатньо високих і стабільних темпів зростання виробництва продукції сільського господарства для повноцінного забезпечення населення продовольством.

Розвиток рослинництва здійснюватиметься шляхом підвищення родючості грунтів та запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

Основні завдання:

 • Розвиток галузі скотарства.

 • Підвищення рівня доходів селян та підвищення середньомісячної зарплати.

 • Технічне оновлення основних засобів сільськогосподарського виробництва.

  Зайнятість  населення  та  ринок  праці.

У  рамках  регіональної  програми  зайнятості  населення  передбачити  здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих  на  активізацію  економічної  діяльності  населення,  розширення  сфери  застосування  праці,  «детінізації»  зайнятості,  зменшення  диспропорції  між  попитом  та  пропозицією  робочої  сили,  створення  умов  для  самостійної  зайнятості  та  соціальної  підтримки  незайнятих,  зареєстрованих  у  Біляївському   районному  центрі  зайнятості,  у  тому  числі :

– залучення  до  громадських  робіт  безробітних  громадян ;

– посилення  контролю  за  дотриманням  вимог  законодавства  про

працю,  зайнятість  населення  та  про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття,  забезпечення  реалізації  прав  і  гарантій  працівників,  недопущення  випадків  використання  найманої  сили  без  належного  оформлення  трудових  відносин  з  роботодавцем ;

– підвищення  мобільності  робочої  сили  шляхом  поширення  інформа-

ції  про  стан  регіональних  ринків  праці ;

– зниження  соціальної  напруги  шляхом  визначення  домогосподарств,

у  яких  жодна  з  осіб  працездатного  віку  не  має  роботи  та  сприяння  працевлаштуванню  таких  осіб.

Основні  завдання  та  заходи  на  2019 рік :

– сприяння  зайнятості  населення,  зниження  рівня  безробіття ;

– сприяння  розвитку  підприємництва.

Благоустрій території сільської ради

Питанню благоустрою на території сільської ради постійно приділяється значна увага. Всі керівники підприємств та організацій сільської ради не завжди з відповідальністю віднеслись до даного питання: закріплені за ними території постійно прибиралися, косилися бур’яни, щочетверга проводився єдиний санітарний день. В квітні проводиться загально сільська толока по прибиранню кладовищ. Проведено косметичний ремонт пам’ятників загиблим воїнам Жителями сільської ради приводяться в належний санітарний стан території біля дворів та власні подвір’я.

Головна мета – привести населені пункти сільської ради до належного санітарного стану .

Основні завдання:

13.1.   Ремонт пам’ятників загиблим воїнам в роки Великої Вітчизняної війни.

13.3.   Підтримання належного санітарного стану на території кладовищ.

13.4. Ліквідація та упорядкування стихійних звалищ сміття.

13.5.   Забезпечення належного санітарного стану на території сільської ради.

13.6.   Проведення   поточного  ремонту будівель,які перебувають на балансі сільської ради  .

13.7.   Благоустрій території біля будівель,які перебувають на балансі сільської ради.

13.8.   Залучати засуджених осіб та осіб, на яких накладені адміністративні стягнення до громадських робіт.

13.9.   Насадження саджанців на території сільської ради .

Очікуваний  результат :

– забезпечення  благоустрою  вулиць  та  місць  загального

користування села ;

– утримання  у  належному  санітарному  стані  території

сільської  ради, кладовищ, ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ.

 Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета – поліпшення екологічного стану довкілля шляхом

забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення  природних ресурсів;

збалансованого соціально-економічного розвитку території сільської ради;

Основні завдання:

14.1. Ліквідація несанціонованих сільських сміттєзвалищ.

14.2. Насадження саджанців дерев та кущів.

14.3. Ефективне використання природних ресурсів.

14.4.  Забезпечити роздільне збирання твердих побутових відходів.

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2019 РОЦІ

Цілями та пріоритетами  економічного і соціального розвитку території у  2019 році є:

–    створення підґрунтя для забезпечення належних умов життєдіяльності

громадян;

–    підвищення рівня відкритості сільської влади;

–    підвищення інвестиційної привабливості села;

–    розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;

–    підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та підтримка альтернативної енергетики;

–    покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

–    створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери ;

–    поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення;

–    покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

–    створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

 

 


 

 

 1. 4. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НЕРУБАЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2019 рік

Показники економічного і соціального розвитку Нерубайської сільської ради на 2019 рік прогнозують сталу динаміку розвитку всіх галузей на території села, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових програм та проектів.


 

 

Додаток 1

до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Нерубайської

сільської ради Біляївського району

Одеської області на 2019 рік

 

ПАСПОРТ

Загальна характеристика Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

 

 

1

Назва програми

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

 

Підстава для розробки

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постанова Кобінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціальнго розвитку та складання проектів державного бюджету “

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області

2

Розробники Програми

Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області

4

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області

5

Мета Програми

Створення умов для забезпечення сталого розвитку населених пунктів Нерубайської сільської ради, підвищення ефективності використання її внутрішнього природного ресурсного потенціалу,підвищення якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем

6

Термін реалізації Програми

2019 рік

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Нерубайської сільської ради , інші джерела не заборонені чинним законодавством

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і соціального розвитку Нерубайської сільської ради на 2019 рік


 

№ п/п

Завдання, заходи та показники Програми економічного і соціального розвитку

Сума (орієнтовно)

грн

1

Оздоровлення та відпочинок дітей

600000

2

Харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту навчальних закладів, розташованих на території Нерубайської сільської ради

4 200 000,00

 

Капітальний ремонт доріг:

село Нерубайське

1

-капітальний ремонт вул. Хаджибеївська;

1500000

2

- капітальний ремонт вул. Набережна №12-2 та 14б

820000

3

- капітальний ремонт провулка від вул. Мечникова до вул. Фестивальна;

1000000

4

-капітальний ремонт вул. Дачна;

850000

5

-капітальний ремонт тротуару від вул. Гагаріна до пров. 1 Ново-Нерубайський;

1500000

6

- капітальний ремонт вул. Зелена;

700000

7

-капітальний ремонт вул. Преображенська

700000

8

-капітальний ремонт тротуару по вул. Коцюбинського

1500000

 

село Велика Балка

1

- капітальний ремонт від вул. Центральної до пров. Малий

1500000

2

-капітальний ремонт вул. Ярова;

299999,99

 

селище Усатове

1

-капітальний ремонт площі Ринок

1500000

1

Ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ твердих побутових відходів

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

2

Підтримка комунальних підприємств Нерубайської сільської ради

1600000

Реконструкція , поточний та капітальний ремонт вуличного освітлення та технічне обслуговування мережі вуличного освітлення

1

село Нерубайське: вул. Вишнева, Харківська, Львівська, Сонячна, Запорізька, Окружна;

500000

 

2

селище Усатове:

-вул. Залізничників;

600000

3

в'їзд в село Нерубайське

250000

4

-технічне обслуговування освітлення мережі вуличного осітлення

250000

 

ІНШІ ЗАХОДИ

 

 

Проведення культурно-масових заходів (згідно програми)

2000000

1

Ремонт фасаду   Великобалківського сільського клубу

1000000

2

Продовження будівництва дитячого садка селища Усатове

5013200

3

Встановлення системи відеоспостереження на території населених пунктів сільської ради

800000

4

Поточний ремонт території Нерубайського сільського будинку культури

800000

5

Огородженні кладовищ по вул.Преображенській та Куяльницького кладовища

800000

6

Асфальтування дороги кладовища по вул. Преображенській

1700000

7

Капітальний ремонт дитяго дошкільного навчального закладу “Голубок”

1000000

8

Утримання комунальної установи “Нерубайська місцева пожежна команда “

600000

9

Розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради на 2019 рік (згідно програми)

1000000

10

Матеріальна допомога- згідно програми

2000000

11

Будівництво закладів спрту (огорожа стадіону селища Усатове)

1000000

12

Охорона здоров'я

128400

13

Закупівля та встановлення дитячих площадок:

-вул. Шахтарська с. Нерубайське

-вул. Преображенська с. Нерубайське

-вул. Центральна с. Нерубайське

-вул. Суворова-Армійська с. Нерубайське

- вул. Набережна с. Нерубайське

- вул. Терешкової с. Нерубайське

- вул. Ново-Нерубайська- ВМСТРЛ “Хаджибей-2” с. Нерубайське

- ДНЗ “Ромашка” с. Нерубайське

- вул. Залізничників буд.№6 селище Усатове

1200000

14

Землевпорядні роботи- виготовлення документації та облаштування парку сімейного відпочинку

1000000

15

Капітальний ремонт стадіону в селі Нерубайське, площа Партизан (виготовлення документації)

70000

16

Рзробка проекту землеустрою щодо встановлення (розширення, відновлення) меж населених пунктів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області, інвентаризація земель садових товариств, кооперативів, розташованих на території Нерубайської сільської ради;

1000000

17

Виготовлення документації та будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Нерубайське.вул. Центральна, 1-в

Співфінансування, субвенція

4500000 грн.

18

Субвенція з місцевого бюджету (архів)

62900 грн.

19

Поточний ремонт водопровідних мереж

1 500 000 грн.

20

Інші видатки (судові збори та ін.)

500000 грн.

21

Апарат управління

7600 000 грн.

22

Фінансова підтримка асоціації місцевих рад

50000 грн.

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗАХОДІВ, ЗАПЛАНОВАНИХ ДО ВИКОНАННЯ У 2019 РОЦІ ЗА УМОВИ ЩОКВАРТАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

 

1

Капітальний ремонт дорожного покриття вул. Степова від №4 до №4-н с. Нерубайське

Згідно кошторису

2

Капітальний ремонт дорожного покриття вул. Степова від №43-а до №43-г с. Нерубайське

Згідно кошторису

3

Капітальний ремонт дорожного покриття вул. Весела від №96 до №104 с. Нерубайське

Згідно кошторису

4

Заміна силового кабелю та щитових у житловому багатоквартирному будинку №5 по вул. Зеленій в с. Нерубайське

Згідно кошторису

5

Ремонт парадних у багатоквартирному будинку №6 по вул. Зеленій в с. Нерубайське

Згідно кошторису

6

Капітальний ремонт каналізаційних труб у багатоквартирному будинку №1 по вул. Зеленій в с. Нерубайське

Згідно кошторису

7

Поточний ремонт доріжки від магазину “Наша ряба” будинку №1 по вул. Зеленій в с. Нерубайське

Згідно кошторису

8

Поточний ремонт алеї до Нерубайської ЗОШ №2

(між буд.№3 та буд.№4 по вул. Зеленій в с. Нерубайське)

Згідно кошторису

9

Поточний ремонт козирків у буд.№3 та буд.№4 по вул. Зеленій в с. Нерубайське

Згідно кошторису

10

Капітальний ремонт частини вул. Дариги ( зі сторони шкільної їдальні)

Згідно кошторису

11

Поточний ямковий ремонт вул. Вариги

Згідно кошторису

12

Освітлення частини вул. Д.Вариги (зі сторони шкілльної їдальні)

Згідно кошторису

13

Капітальний ремонт ремонт каналізаційно-насосної станції в селищі Усатове

Згідно кошторису

14

Поточний ремонт зупинок по вул.Тихій та вул. Л.Українки в селищі Усатове

Згідно кошторису

15

Поточний ремонт території зупинок по вул.Тихій та вул. Л.Українки в селищі Усатове

Згідно кошторису

16

Викуп нежитлового приміщення в селищі Усатове

400 000 грн.

17

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова до вул. Фестивальна (стара назва Будьоного)в селі Нерубайське

Згідно кошторису

18

Поточний ремонт вул. Набережна від №11 до №13 в селі Нерубайське

Згідно кошторису

19

Облаштування тротуарного покриття від буд.№13 по вул. Зеленій до повороту на дачний кооператив “ Хаджбей-1”

Згідно кошторису

20

Поточний ямковий ремонт вул. Космонавтів с. Нерубайське

Згідно кошторису

21

Поточний ямковий ремонт вул. Набережна с. Нерубайське

Згідно кошторису

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРМ, ЯКІ ДІЯТИМУТЬ У 2019 РОЦІ

ТЕРМІН ДІЇ

1

Сільська цільова програма “Милосердя в дії”

2019-2020 роки

2

Програма благоустрою населених пунктів Нерубайської сільської ради

2019 рік

3

Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших- карантинних рослин на території Нерубайської сільської ради протягом 2019-2023 років

2019-2023 роки

4

Програма “Охорона навколишнього середовища”

2019 рік

5

Програма “Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки

2019-2020 роки

6

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки

2019-2020 роки

7

Програма розвитку культури на території Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки

2019-2020 роки

8

Програма оздоровлення та літнього відпочинку дітей на 2019-2020 роки на території Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки

2019-2020 роки

9

Про підтримку Програми громадського формування з охорони громадського порядку “НЕРУБАЙСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПАТРУЛЬ”

2019 рік

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік забезпечить:

 1. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

 2. Забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;

 3. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності;

 4. Покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

 5. Поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

 1. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

 1. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

У процесі виконання Програма може уточнюватися та доповнюватись. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії сільської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету сільської ради  у 2019 -20 роках.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Нерубайська сільська рада

Біляївського району Одеської області

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,з метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку Нерубайської сільської ради, підвищення ефективності використання економічного потенціалу та функціонування соціальної сфери для покращення якості життя населення, заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики Лєвші Л.Ю. «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік” та відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» , Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

2. Затвердити заходи по виконанню Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області сільської ради на 2019 рік

3. У процесі виконання Програма може уточнюватися та доповнюватись. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії сільської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, депутатів сільської ради при уточненні бюджету сільської ради  у 2019 році.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питаь, бюджету та регуляторної політики

Сільський голова В.Л.Юрківський

19 лютого 2019 року

№ - VІІ

 

 

 

УКРАЇ НА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки»

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», враховуючи висновок постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики, селищна рада


 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки» (далі Програма).

2.Виконання заходів Програми здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету.

3. В ході підготовки та прийняття сільського бюджету на наступні роки вносити уточнення в програму згідно дохідної та видаткової частин бюджету.

4.Головному бухгалтеру сільської ради проводити оплату заходів щодо реалізації даної програми

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради по освіті, культурі, охороні здоров'я, соціальному захисту населення і справах молоді та комісії з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики

 

Сільський голова В.Л.Юрківський

лютого 2019 року

№ - VІІ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Нерубайської сільської ради

Біляївського району Одеської області

№ -VІІ від лютого 2019 року

 

1. Загальні положення Програми “ Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки»

 

1.Одним із основних завдань загальноосвітніх навчальних закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на сучасному етапі є збереження здоров’я дітей.

Має місце поступове зростання поширеності серед дітей та підлітків хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування.

Тому необхідним є розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення системи організації харчування школярів навчальних закладів Нерубайської сільської ради , які значну частину часу перебувають у навчальних закладах.

Так, станом на 01 січня 2019 року у селищі функціонує 2 їдальні, які забезпечують харчуванням 1060 учнів початкових класів та пільгового контингенту.

Загальноосвітні навчальні заклади мають приміщення їдалень, де створені умови для організації гарячого харчування школярів . Харчування здійснюється на основі єдиного перспективного меню.

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради, адміністрації навчальних закладів, Державна санітарно-епідеміологічної служби у Біляївському районі Одеської області забезпечують постійну координацію процесу організації шкільного харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, що надходить до шкільних їдалень, здійснють облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням.

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування школярів залежить від загальної організації роботи шкільних їдалень.

Школи забезпечені електронними вагами, електрорушниками, холодильним обладнанням.

На стан організації роботи шкільних їдалень впливає багато факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування тощо.

Сьогодні існують проблеми і невирішені питання організації харчування школярів різного віку Великобалківської загальноосвітньої школиІ-ІІ ступенів (відсутність типової їдальні). Також слід визначити такі недоліки :

-застаріла нормативно-правова база організації системи шкільного харчування;

-застаріла матеріально-технічна база шкільних їдалень.

Отже, загальний рівень розвитку шкільного харчування потребує подальшого вдосконалення.

Виходячи з вищезазначеного, розроблено Програму “ Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки»« (далі – Програма).

2. Головна мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми “ Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки» є сприяння збереженню здоров’я учнів, забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі в загальноосвітніх навчальних закладах селища;

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для повноцінного харчування учнів, реалізації гарячого харчування учням пільгових категорій, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області;

- розвиток матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці працівників шкільних їдалень та підвищення їхньої кваліфікації;

- удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням учнів.

3.Фінансування програми.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету в межах коштів передбачених кошторисом сельської ради на кожен бюджетний рік.

4. Механізм реалізації Програми

Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Нерубайської сільської ради впродовж попередніх років дозволив визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного рівня у сфері шкільного харчування, та усунення проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано цю Програму.

5. Напрями реалізації Програми

Пріоритетними напрямами роботи з організації харчування школярів вважати:

5.1. Удосконалення якості харчування учнів навчальних закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району :

- забезпечення якісним харчуванням учнів соціально незахищених категорій відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгового контингенту;

- проведення роботи щодо охоплення учнів збалансованим харчуванням;

- проведення батьківського всеобучу щодо необхідності та ефективності раціонального харчування їхніх дітей.

5.2.Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів селища.

- контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування (калькуляційні карти, технологічні картки тощо);

- контроль за поставкою і прийманням сировини для виготовлення їжі;

- організація систематичного і вчасного обслуговування обладнання;

- оптимізація вартості харчування учнів;

- використання нових технологій приготування їжі, форм і методів обслуговування учнів.

5.3.Підвищення професійної майстерності працівників системи забезпечення харчуванням учнів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області району.

- організація навчання з метою підвищення професійної майстерності працівників шкільних їдалень;

- укомплектування шкільних їдалень кадрами;

- організація семінарів з актуальних питань, пов’язаних із дотриманням санітарних норм і правил, здійснення виробничого контролю за приготуванням їжі з підвищеною харчовою та біологічною цінністю.

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

ПАСПОРТ

 ПРОГРАМИ «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки»

1.

Назва Програми

   Програма Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019-2020 роки».

2.


 

Рішення постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики від 28 січня 2019 року

 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанова Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами),постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій  з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» , розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»,    спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закон України від 24.12.2015 року №911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради  Біляївського району Одеської області

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради; адміністрація Нерубайського навчально-виховного комплексу “школа-гімназія” Біляївського району Одеської області, адміністрація Нерубайської загально-освітньої школи №2 1-ІІІ степенів Біляївського району Одеської області. Великобалківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Біляївського району Одеської області

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради; -Нерубайський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія” Біляївського району Одеської області -676 учнів; -Нерубайська загально-освітня школа №2 1-ІІІ степенів Біляївського району Одеської області- 313 учнів; -Великобалківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Біляївського району Одеської області- 74 учні

6.

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

7.

Джерело фінансування

- бюджет Нерубайської сільської ради

8.

Обсяги фінансування

-2019 рік-4 200 000 грн.

2020 рік- орієнтовно -4 200 000 грн.

9.

Очікувані кінцеві

 результати реалізації Програми

-забезпечення безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4  і 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»;

 • дітей батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО або загинули в зоні АТО, організація безкоштовного харчування дітей, вимушених переселенців, забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, дітей які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органу місцевого самоврядування;

 • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

 • збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

 • поліпшення якості харчування школярів;

 • формування навичок правильного та здорового харчування; 

 • впровадження нових технологій в організації харчування.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *