Рішення

 

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

 

РІШЕННЯ

 

 

Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Нерубайської сільської ради (місцевого бюджету) на депозитних рахунках в установах банків у 2020 році.

 

 

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з метою забезпечення ефективного використання коштів сільського бюджету, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Дозволити здійснювати у 2020 році розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України, без обмеження граничною сумою розміщення.

 

  1. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в установах банків здійснювати на конкурсній основі.

 

3. Затвердити склад конкурсної комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках (Додаток 1).

 

4. Затвердити Положення про конкурсну комісію для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках (додаток 2).

 

5. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках (додаток 3).

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

" 03" березня 2020 р.

№ -VІI

 

Додаток 1

до рішення сесії

від 03.03.2020 р № -VІI

 

 

Склад

конкурсної комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в 2020 році


 

 

Голова конкурсної комісії:

Дімітрашко Олена Володимирівна інженер - землевпорядник


 

Секретар конкурсної комісії:

Вівсюк Олександр Павлович спеціаліст з благоустрою


 

Члени конкурсної комісії :


 

Кара Марина Володимирівна начальник фінансового управління Біля- ївської РДА (за згодою)


 

Бобришова Марина Олександрівна начальник відділу Державного казначей- ства у Біляївському районі (за згодою)

 

Савченко Наталія Михайлівна головний бухгалтер сільської ради

 

 

Кошова Юлія Вікторівна спеціаліст з публічних закупівель

 

 

Павлюк Михайло Михайлович член виконкому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

від 03.03.2020 р №7 -VІI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках

 

1.Загальні положення.

 

1.1Конкурсна комісія утворюється з метою визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках.

1.2. Конкурсна комісія у своєї діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», та іншими законодавчими та норматив-ними документами.


 

  1. Основні завдання та функції конкурсної комісії.

 

2.1 Розглядає та затверджує текст заявки – пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках, а також розглядає, затверджує і публікує в районній газеті “Південна зоря” оголошення про проведення відкритого конкурсу на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках.

2.2 Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

 

 

3. Організація роботи конкурсної комісії.

3.1. Конкурсна комісія утворюється рішенням сесії сільської ради. Кількісний та персональний її склад затверджується рішенням сесії сільської ради.

3.2. Засідання конкурсної комісії проводиться в міру необхідності і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3. Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- дає доручення членам комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісії має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації.

3.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.7. Рішення конкурсної комісії передається виконкому сільської ради для врахування при укладанні договору з банком про розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках.

3.8. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про передачу матеріальних цінностей з балансу Нерубайської сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст. Усатове ”

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М., Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Передати матеріальні цінності з балансу Нерубайської сільської ради на баланс :

ВУЖКГ НАТІ”

Найменування

Од.

Кількість

Ціна

Сума

1

ТРУБА ПЕ SDR 17225Х13,4 ЗГ УКТ ЗЕД 3917

м

273

608,33

199288,91

 

КП “БЛАГОУСТРІЙ”

 

Найменування

Од.

Кількість

Ціна

Сума

1

Металеві урни

шт

49

 

522336.00

2

Баки для сміття

шт.

75

 

457620,2

3

Пакети для сміття

уп

35

76.00

2660.00

4

електроди

п

3

170.00

510.00

 

ВУЖКГ ст. Усатове:

Найменування

Од.

Кількість

Ціна

Сума

1

Фарба сіра

б

3

176.00

528.00

2

Грунтовка сіра

б

3

196.00

558.00

3

Лампа люмінісцен.

шг

50

98.00

4900.00

4

Замок внутрішній

шт

10

589.00

5890.00

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

03 березня 2020 року

№ -VIІ

 

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ:

 

Про істотні умови оплати праці сільського голови

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.. 21 абз.2 ч.6 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами в редакції від 19 червня 2019 року №525), Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Встановити наступні умови оплати праці сільського голови:

- посадовий оклад відповідно додатку № 54 до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами в редакції від 19 червня 2019 року №525);

- ранг посадової особи місцевого самоврядування відповідно додатку № 57 до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами в редакції від 19 червня 2019 року №525);

- надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами в редакції від 19 червня 2019 року №525);

- підвищений посадовий оклад за розширений об’єм роботи у розмірі 50 %;

- преміювання: за виконання бюджету, за підсумками кварталу, за підсумками року, за підсумками роботи щомісячно, до державних свят, до професійних свят, до Новорічних свят та інше передбачене чинним законодавством;

- матеріальна допомога на оздоровлення при наданні відпустки.

2. В.о. головного бухгалтера Савченко Н.М. проводити відповідні розрахунки та виплати відповідно даного рішення.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

03 березня 2020 року

№ -VIІ

 

 

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ:

 

Про внесення змін до рішення № 751-VII від 24 грудня 2019 року «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого аппарату Нерубайської сільської ради на 2020 рік»

У зв’язку із виробничою необхідністю, з  метою  забезпечення  повноцінної діяльності  сільської  ради, у відповідності до п.5 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до рішення № 751-VII від 24 грудня 2019 року «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого апарату Нерубайської сільської ради на 2020 рік» в «додатку 1» у зв’язку із введенням посади інспектора з питань вчинення реєстраційних дій.

2. Внести зміни в структуру виконавчого апарату Нерубайської сільської ради на 2020 рік у розділі «службовці» (Додаток 1), а саме: в штатному розписі посади інспектора з питань вчинення реєстраційних дій (Додаток 2). У графі «кількість штатних одиниць» цифру «1» замінити цифрою «2». У графі «фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами» число «3350» замінити на число «6700».У графі «усього, кількість штатних посад» цифру «33» замінити на цифру «34», у графі «усього, фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами»  число «118756» замінити на число «122106».

 

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на спеціаліста І категорії по роботі з персоналом Лосицьку О.В.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

03 березня 2020 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розгляд заяв керівника хореграфічного колективу Камасєвої І.С., заступника директора ДШМ Коровіцької І.О., керівника хореграфічного колективу Васильєвої О.Ю.

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви керівника хореграфічного колективу Камасєвої І.С., заступника директора ДШМ Коровіцької І.О., керівника хореграфічного колективу Васильєвої О.Ю., заслухавши інформацію сільського голови Юрківського В.Л., Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Виділити кошти у розмірі 30 000 грн. хореграфічному колективу Нерубайського Будинку культури (керівник Камасьєва І.С) для участі в національному конкурсі “Барви Європи).

2. Виділення коштів ДМШ по заяві заступника директора Нерубайської ДМШ мистецтв Коровицької І.О. для поїздки на конкурс в м.Чернівці розглядатиметься через субвенцію в районний буджет (для відділу культури).

3. Відмовити у виділенні коштів у розмірі 400 000 грн. керівнику ансамблю, фізичній особі -підприємцю Васильєвій О.Ю.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л. Юрківський

03 березня 2019 року

№ -VIІ

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *