Сесії сільської ради

Порядок денний (ПРОЕКТ) сесії сьомого скликання Нерубайської сільської ради від 21 грудня 2018 року, яка відбудеться о 17 год. в сесійній залі Нерубайської сільської ради

1

Про бюдже Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019 рік

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

2

Про внесення змін і доповнень до рішення Нерубайської сільської ради від 12 грудня грудня 2017 року № 401- VІІ “Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік”

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

3

Про преміювання сільського голови

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

4

Про передачу матеріальних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст. Усатове”

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

5

Про надання матеріальної допомоги

Доповідач:голова постійної комісії сільської ради з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики Лєвша Л.Ю.

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання матеріальної допомоги громадянам

Відповідно до ст.25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги, Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  • Надати матеріальну допомогу громадянам:

- Желяско Олена Іванівна- 3000 грн. у зв'язу з хворобою;

- Лабунський Микола Миколайович- 10 000 грн. у зв'язу з хворобою;

- Михайлюк Анатолій Анатолійович-5 000 грн. у зв'язу з хворобою;;

- Голіщенко Павло Григорович- 10 000 грн.у зв'язу з хворобою ;

- Карелова Раїса Миколаївна - 4000 грн.у зв'язку з хворобою

-Павленко Людмила Андріївна - 4000 грн. у зв'язку з хворобою

-Копотієнко Микола Миколайович - 10000 грн.у зв'язу з з хворобою;

-Дворщенко Віра Гаврилівна-4000 грн. у зв'язу з з хворобою;.

- Гуровська Галина Миколаївна- 3700 грн. на поховання сина Голуб Сергія Олексійовича.

- Розхідченко Поліна Миколаївна-3700 грн. на поховання племінника Шуляк Сергія Миколайовича

-Мартинюк Олена Дмитрівна-4000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Казмали Анна Валеріївна-5000 грн. у зв'язку з важким матеріальним станом;

-Смірнова Наталія Володимирівна-10 000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Франківська Вікторія Олександрівна-8000грн. на лікування чоловіка Франківського Андрія Олександровича

-Платонов Михайло Іванович-7000 грн.у зв'язку з хворобою;

- Клименко Володимир Прокопович-10000 грн. у зв'язку з хворобою;

- Саввова Марія Іванівна-4000 грн. у зв'язку з хворобою;

- Білобабченко Ольга Валентинівна-3000грн. у зв'язку з важким матеріальним станом;

-Лях Геннадій Григорович-2000 грн. у зв'язку з хворобою;

- Дубицька Галина Миколаївна- 10000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Ткаченко Сергій Анатолійович-3000 грн. у зв'язку з хворобою;

- Ткаченко Лідія Герасимівна-5000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Нехорошева Тамара Кирилівна-10 000грн. у зв'язку з хворобою;

-Фазілова Галина Мизайлівна-5000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Пройда Надія Семенівна-3700грн. на поховання сестри Педченко Галини Сергіївни;

-Лемещенко Світлана Степанівна- 10000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Речич Валерій Петрович-4000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Фурсова Людмила Василівна-4000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Суліма Ольга Мартинівна-6000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Щелчкова Світлана Валеріївна-6000 грн. у зв'язку з хворобою;

-Рубежанська Валентина Пилипівна- 5000грн. у зв'язку з хворобою

-Синков Валерій Володимирович-10000 грн.у зв'язку з хворобою ;

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

21 грудня2018 року

№ -VІІ

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2019 рік

 

 

Відповідно до пункту 23, частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Нерубайська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Установити загальний обсяг доходів Нерубайського сільського бюджету на 2019 рік у сумі 56 563 200 грн . /додаток №1/

Обсяг доходів загального фонду фонду визначити у сумі 56 013 200 грн,

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 550 000 грн .

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків Нерубайської сільської ради на 2019 рік у сумі 56 563 200 грн за функціональною класифікацією видатків бюджету / додаток №2/ :

- обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 50 000 000 грн ;

- обсяг видатків спеціального фонду бюджету у сумі 6 563 200 грн .

 

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів Нерубайського сільського бюджету на 2019 рік у сумі 100 000 грн .

 

4. Затвердити розмір резервного фонду Нерубайського сільського бюджету на 2019 рік у сумі 150 000 грн .

 

5. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Нерубайського сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці ;

- нарахування на заробітну плату ;

- медикаменти та перевязувальні матеріали ;

- продукти харчування ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

- інші виплати населенню ;

- субсидії та поточні трансферти підприємствам / установам, організаціям /.

 

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі на 2019 рік .

 

7. Установити , що :

7.1. Керівники бюджетних установ мають право брати зобовязання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на 2019 рік .

7.2. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на виплату заробітної плати, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород , матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати затвердженого у кошторисах .

7.3. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунківпо оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої просроченої заборгованності по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених даним рішенням обгрунтованих лімітів споживання.

 

8. У процесі виконання бюджету вносити пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

9. В разі вичерпання лімітів енергоспоживання за обгрунтованим поданням розпорядника коштів здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах їх загального обсягу за погодженням з постійною комісію з фінансово-економічних питань бюджету та регуляторної політики.

 

10. Установити, що будь-які видатки, повязані з утриманням бюджетних установ , можуть здійснюватися у разі, коли відсутня просрочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

11. Забеспечити фінансування витрат по захищених статях видатків у межах наявних ресурсів у першочерговому порядку за економічною структурою видатків пропорційно по розпорядниках коштів сільського бюджету згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

 

12. Додатки №№ 1,2 до цього рішення є його невідємною частиною.

 

13. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

- УІІ від 21.12.2018

 

 

 

 

 

    Додаток № 1    
    до рішення Нерубайської сільської ради    
    № -УІІ від 21.12.2018    
         
         
         
         
         
        грн.
  Загальний Спеціальний фонд   Разом
Доходи фонд Разом у т.ч.бюд-  
      жет розвитку  
         
податок на прибуток підприемств та фінансових установ комунальної власності 57600     57600
  653400     653400
акцизний податок з ввезених на митну теріторію України підакцизних товарів пальне 26400000     26400000
акцизний податок з роздріб торговлі 1883000     1883000
нерухоме майно 1258800     1258800
податок на нерух майно сплач юр особами житл нерухомість 18000     18000
подат на нерух майно сплач фіз особами житл нерухомість 127600     127600
податок на нерух майно сплач фізич особами нежитл нерухомість 25200     25200
податок на нерух майно сплач юрид особами нежитл нерух 1088000     1088000
плата за землю 1173000     1173000
земельний податок з юридичних осіб 8000000     8000000
орендна плата з юридич осіб 2137000     2137000
земельний податок з фізичних осіб 1293000     1293000
орендна плата з фізичних осіб 300000     300000
туристичний збір 3000     3000
єдиний податок 8014000     8014000
єдин податок з юрид осіб 888000     888000
єдин податок з фізич осіб 6833000     6833000
єдиний податок з с/г 293000     293000
адмін штрафи 17500     17500
інші адмін послуги 300     300
адмін збір за держреестрацію 52000     52000
адмінштрафи та штрафні санкції 45000     45000
державне мито 18000     18000
власні надходження бюджетних установ   550000   550000
Всього доходів 56013200 550000   56563200
Всього доходів 56 013 200 550 000   56 563 200

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток №2
                    до рішення сільської ради    
                    Від 21.12.2018 року №
                         
Видатки Нерубайського сільського бюджету на 2019 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        ( грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду  
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього з них Всього споживання з них розвитку з них Разом
   
  оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них  
  капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
150 організ інформ аналіт 7600000                   7600000
180 інша діяльн у сфері держ управл 500000                   500000
1010 надання дошкільн освіти 7400000     550000 550000           7950000
1090 надання позашкільн освіти 600000                   600000
1162 інші програми та заходи у сфері освіти 4200000                   4200000
3242 інші заходи у сфері соціальн захисту 2000000                   2000000
4060 забезпеч діяльн палаців та БК 1800000                   1800000
4082 інші заходи у сфері культури 2000000                   2000000
5011 проведен навчально-тренув зборів та змагань 1000000                   1000000
6013 забезпеч діяльн водопров канал гос-ва 1500000                   1500000
6017 інша діяльність повяз з ЖКГ 1600000                   1600000
6030 організ благоустр населен пунктів 19008960                   19008960
8130 забезпеч діяльн місцев пожеж охорони 600000                   600000
9770 інші субвенції з місцев бюджету 62900                   62900
2152 інші програми у сфері охорони здоров"я 128140                   128140
7130 здійснення заходів з благоустрою       1000000 1000000           1000000
7321 будівництво освітніх установ та закладів       5013200       5013200 5013200   5013200
  Разом видатки 50000000     6563200 1550000     5013200 5013200   6563200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про передачу матеріальних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове” .

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М., Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Передати матеріальні цінності з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове”, а саме:

- цемент 51 мішок по 145 грн . - 7395,00 грн.;

- пакети для сміття 35 рулонів по 85 грн. - 2975,00 грн.

- мішок білий 200 шт. по 7 грн. 1400,00 грн.;

-краска біла 11 банок по 210,00 грн.- 2310,00 грн.

-краска зелена 11 банок по 236,00 грн.2596,00 грн.

-краска червона14 банок по 269,00 грн. 3766,00 грн.

-краска жовта 10 банок по 230, 00 грн. 2300,00 грн.

-краска голуба 9 банок по 207.00 грн. 1863,00 грн.

-провід 3х6 40м по 45 грн. 1880,00 грн.

-коробка під автомобіль 2шт. по230 грн. 460 грн.

-автомат 32-А (одинарний) 12 шт. по 102 грн.1224,00 грн.

-автомат 32-А (двійний) 2 шт.по 170 грн.320, 00 грн.

-доза 8 шт.по 45 грн. 360, 00 грн.

-лампа діодна

2. Прийом -передачу матерільних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове” оформити актом.

3.Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

21 грудня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

Про скасування рішення виконавчого комітету №261 від 12.09.2018 року “Про затвердження проектно–кошторисної документації фізичної особи підприємця Южбенка Олександра Сергійовича”

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М. про скасування рішення виконавчого комітету №261 від 12.09.2018 року про затвердження проектно–кошторисної документації фізичної особи підприємця Южбенка Олександра Сергійовича з капітального ремонту приміщення НБК за адресою: Одеська область, Біляївський район село Нерубайське,вул. Центральна,1, Нерубайська сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА :

1. Скасувати рішення виконавчого комітету №261 від 12.09.2018 року “Про затвердження проектно–кошторисної документації фізичної особи підприємця Южбенка Олександра Сергійовича з капітального ремонту приміщення НБК за адресою: Одеська область, Біляївський район село Нерубайське, вул. Центральна,1 по КФК 7368 КЕКВ 3132 на загальну суму 289998,23 грн. ( двісті вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 23 коп.) без ПДВ у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по законності, захисту прав громадян.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

21грудня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про преміювання сільського голови

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.21 абз. 2 ч.6 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Постанови КМУ №268 від 09 березня 2006 року „Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М. про преміювання сільського голови до Дня місцевого самоврядування , Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Преміювати Нерубайського сільського голову Юрківського В.Л. до Дня місцевого самоврядування у розмірі 13 тис.122 грн.

2. Головному бухгалтеру Савченко Н.М. провести виплати.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики.

Нерубайський сільський голова В.Л. Юрківський

21 грудня 2018 року

№ -VIІ

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішень, скасування рішення за заявами громадян, розгляд заяв громадян на виїзному засідані постійної комісії по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використання природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку Нерубайської сільської ради

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.12 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, прийнявши до уваги висновки і пропозиції постійної комісії сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку, Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни:

-№ 478-V від 10.08.2007 року у частині передачі у вдасність земельної ділянки площею 0.054 га для ведення садівництва за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське ,СК “Нептун”, вул.11 лінія, діл.25 гр. Береснєву Євгену Олексійовичу у зв'язку зі зміною площі та невідповідністю чинному законодавству.

- надати дозвіл на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0.0539 га для ведення садівництва за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське ,СК “Нептун”, вул.11 лінія, діл.25 гр. Береснєву Євгену Олексійовичу

-гр. Береснєву Євгену Олексійовичу виготовити проект землеустрою і подати на розгляд сесії у встановлений законом термін

-№ 480-V від 10.08.2007 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.060 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське вул. Тельмана,б\н гр. Ткачук Марії Василівні у зв'язку з уточнення місця розташування земельної ділянки.

- надати дозвіл на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.060 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське вул. Тельмана,4-в гр. Ткачук Марії Василівні

-гр. Ткачук Марії Василівні виготовити проект землеустрою і подати на розгляд сесії у встановлений законом термін

-№ 415-VІІ від 19.12.2017 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.6711 га для для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське вул. Хуторська,17-в гр. Івановій Лідії Миколаївні у зв'язку зі зміною площі земельної ділянки.

- надати дозвіл на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.9142 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське вул. Хуторська, 17-в гр. Івановій Лідії Миколаївні.

-гр. Івановій Лідії Миколаївні виготовити проект землеустрою і подати на розгляд сесії у встановлений законом термін

-№ 1113-V від 24 грудня 2009 року у частині передачі у вдасність земельної ділянки площею 0.0500 га для ведення садівництва за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське ,ДСТ “Ввтамін”, 1 лінія Курортного кварталу, діл.41 гр. Бавіній Лідії МСикитівні у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.

- надати дозвіл на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0.0500 га для ведення садівництва за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, ДСТ“Вітамін”, 1 лінія Курортного кварталу, діл.41 гр. Бавіній Лідії Микитівні

-гр. Бавіній Лідії Микитівні виготовити проект землеустрою і подати на розгляд сесії у встановлений законом термін

2. Скасувати рішення за заявами громадян

-№ 542-V від 26.10.2007 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.1900 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Велика Балка, вул. Шахтарська, б\н гр. Петрик Олександру Васильовичу за заявою .

-№ 542-V від 26.10.2007 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.1029 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Велика Балка, вул. Леніна, б\н гр. Британ Володимиру Миколайовичу за заявою у звязку з невідповідністю фактичним замірам.

-№ 652-VІ від 29.10.2013 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0. 2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Велика Балка, вул. Леніна, 63 гр. Британ Миколі Івановичу за заявою у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.

-№ 609-V від 26.07.2013 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.0500 га для ведення індивідуального садівництва за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, ДСТ “Вітамін” вул. Бузкова долина, 57 гр. Зарецькій Лідії Никифорівні за заявою .

-№ 1285-V від 14.09.2010 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.1000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, вул. І.Франка б/н, гр. Агєєвій Ельвірі Сергіївні у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.

-№ 498-VІІ від 26.06.2018 року у частині надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) загальною площею 0.1294 га для будівництва і обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд 9присадибна ділянка)за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, вул. Канатна, 7 гр. Гайпель Людмилі Тихонівні у зв'язку з невідповідністю чинному законодавству.

-№ 394-VІІ від 07.11.2017 року у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вдасність загальною площею 0.0466 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Велика Балка, вул. Кольцева, 37 гр. Діденку Валентину Анатолійовичу за заявою .

2.Надати правоустановчі документи

-Панарін Євген Борисович

 

3. Розглянути на виїзному засіданні постійної комісії сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використання природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

- Давиденко Максим Віталійович

- Жаров Володимир Олександрович

-Ковальчук Інна Миколаївна

-ТОВ “ФЛАЙКОМ”

- Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” Одеська філія

-Чапір Павло Дмитрович

-Кушко Олена Володимирівна

-Долібожко Федір Вікторович

-Доровських Василь Матвійович

-Григор'єв Володимир Вікторович

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використання природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

2018 року

№ -VІІ

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про передачу матеріальних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове” .

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М., Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Передати матеріальні цінності з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове”, а саме:

- клей газобетонний 4 мішки по 87 грн . - 348 грн.;

- труби металеві 40х 40 60 шт. по 52 грн. - 3120 грн.

- камінь газобетон 54 шт. по 78 грн. 4212 грн.;

2. Прийом -передачу матерільних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст Усатове” оформити актом.

3.Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

Про надання дозволу на передачу до комунальної власності військового майна, яке закріплене на праві оперативного управління військової частини А2800”Н” (військове містечко Нерубайське-13)

Відповідно до п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Указу Президента України «Про прискорення передачі об’єктів соціальної інфраструктури права державної власності у комунальну власність» від 15.06.1999 року №648/99, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 року №1282 «Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил України» із змінами 3734-2004-п від 02.06.2004 року,№1700-2006-п від 08.12.2006 року,№816-2007-пвід 13.06.2007 року, №1157-2007-п від 19.09.2007 року, №105-2010-п від 03.02.2010 року, №469-2010-п від 16.06.2010 року, “1006-2010 -п від 03.11.2010 року, №501-2014-п від 01.10.2014 року, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» розглянувши клопотання громадян, які проживають у військовому містечку військової частини А2800 «Н»(військове містечко Нерубайське-13), заслухавши інформацію адвоката з надання правової допомоги сільській раді Підопригори Є.М., Нерубайська сільська рада

Вирішила

1. Попередньо погодити надання згоди на прийом до комунальної власності житлового фонду та інфраструктури, які знаходяться в сфері управління Міністерства оборони України та закріпленене на праві оперативного управління військової частини А2800”Н” (військове містечко Нерубайське-13)при виконанні таких вимог :

- передача в резерв запасу Нерубайської сільської ради земельної ділянки по фактичній площі, яка знаходиться в користуванні Міністерства оборони (військове містечко Нерубайське-13);

- виготовлення технічної документації на житлові та не житлові об’єкти, комунікації: водопостачання, каналізація, газопостачання; надання документів, які підтверджують право власності чи оперативне управління на житлові та нежитлові об’єкти;

- при передачі на баланс Нерубайської сільської ради житлових та нежитлових об’єктів, комунікацій передбачати у договорі забов'язання Міністерства оборони України виділити кошти на проведення капітального ремонту згідно кошторису;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради : комісію по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку, комісію з фінансово-економічних питань та бюджету.

 

Нерубайський

сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ - VІІ

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про надання згоди на розміщення тимчасових споруд на території Нерубайської сільської ради

На підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», ст. 12 Земельного кодексу України, ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та заяви громадян , Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Відмовити гр. Мізеркіну Максиму Сергійовичу у наданні згоди на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (торгівля харчовими продуктами) за адресою: с. Нерубайське, вул. Зелена,б\н. 2.Відмовити гр. Роздорожній Аллі Іванівні у наданні згоди на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (торгівля та надання розважальних послуг) за адресою: село Нерубайське, площа Перемоги. 3.Надати згоду на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (торгівля харчовими продуктами) за адресою: селище Усатове, вул. Затишна, 2.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нерубайської сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ - V ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки ПП “Іоланда” у зв'язку з переходом статутного капіталу до ТОВ “Білунно”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію інженера сільської ради Дімітрашко О.В. про необхідність внесення змін до договору оренди земельної ділянки ПП “Іоланда” у зв'язку з переходом статутного капіталу до ТОВ “Білунно”, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки ПП “Іоланда” у зв'язку з переходом статутного капіталу до ТОВ “Білунно”

2. Доручити сільському голові укласти додаткову угоду без змін умов договору оренди.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використання природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розміщення базової станції стільникового зв'язку мережі ПрАТ “Київстар”

Доповідач : інженер-землевпорядник сільської ради Дімітрашко О.В.

 

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію інженера сільської ради Дімітрашко О.В. про розміщення базової станції стільникового зв'язку мережі ПрАТ “Київстар” з метою покращення звязку в селі Нерубайське та впровадження мобільного інтернету стандарту 4G, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Розмістити базову станцію стільникового звязку мережі ПрАТ “Київстар”за адресою:

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використання природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ:

Про надання дозволу на складанння пректу землеустрою щодо відведення у постійне користування ВУЖКГ ст. Усатове земельної ділянки загальною площею 0.0949 га для обслуговування адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область. Біляївський район, селище Усатове.вул. Залізничників,8-а.

 

Відповідно до п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,40, 86,118,151 п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, заслухавши висновки та пропозиції постійної комісії сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку, розглянувши клопотання директора ВУЖКГ ст. Усатово Малишенка О.В., Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.0942 га у постійне користування для будівництва та обслуговування адміністративної будівлі ВУЖКГ ст. Усатово, розташованої за адресою:Одеська область. Біляївський район, селище Усатове, вул. Залізничників,8-а.

2.Виготовити проекти землеустрою і подати на розгляд сесії у встановлений законом термін.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на реструктуризацію боргу фізичній особі-підприємцю Терентьєвій Лілії Валентинівні

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,розглянувши заяву фізичної особи підприємця Терентьєвої Лілії Валентинівни. заслухавши інформацію в.о. головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М. , Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на реструктуризацію боргуу сумі 47528,84 грн. ( сорок сім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 84 коп.) фізичній особі-підприємцю Терентьєвій Лілії Валентинівні згідно графіку погашення, а саме:

- листопад 2018 року-9 505,76 грн.;

- грудень 2018 року-9 505,76 грн.;

- січень 2019 року-9 505,76 грн.;

- лютий 2019 року-9 505,76 грн.;

- березень 2019 року-9 505,76 грн.;

3.Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про зняття з балансу сільської ради будинків селища Усатове №15,29,45,55

 

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію в.о.головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М. про необхідність зняття з балансу сільської ради будинків селища Усатове №15,29,45,55, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Зняти з балансу сільської ради будинки №15, №29,№45, №55, розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, будинки №15,29,45,55

2.Вилучення майна з балансу сільської ради оформити відповідно до чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про зменшення вартості одного дітодня харчування в дитячому садку “Ромашка” ясельної групи на 10 грн.

 

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію в.о.головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М. про необхідність зменшення вартості одного дітодня харчування в дитячому садку “Ромашка” ясельної групи на 10 грн, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити вартість одного дітодня харчування в дитячому садку “Ромашка” ясельної групи на 10 грн. у зв'язку різницею затверджених норм харчування для різних вікових груп дошкільних навчальних закладів.

 

2.Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію сільської ради з фінансово-економічних питань та регуляторної політики

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

24 жовтня 2018 року

№ -VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про внесення змін і доповнень до рішення Нерубайської сільської ради від 12 грудня 2017 року №401-УІІ «Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23, частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.71, ст.72 Бюджетного кодексу України Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:


 

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 12 грудня 2017 року № 401-УІІ «Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік»

2. До данного рішення надається дод 1,2.4.


 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питаь бюджету та регуляторної політики .

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

-УІІ від 24.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про виконання бюджету Нерубайської

 

сільської ради за 9 місяців 2018 рік

 

Відповідно ст.26 п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши доповідь головного бухгалтера Нерубайської сільської ради про виконання бюджету сільської ради за 9 2018 року, Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити виконання прибуткової частини бюджету сільської ради по загальному фонду при планових призначеннях у сумі 46 420656 грн фактичне надходження склало 41 610 825 грн , не виконання склало 4 809 831 грн ./89,6 %/

 

2.Затвердити виконання прибуткової частини бюджету сільської ради по спеціальному фонду при річних планових призначеннях у сумі 3 682 244 грн фактичне надходження склало 1 743 234 грн не виконання 1 939 010 грн/47,3%/

 

3.затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської ради по загальному фонду при планових призначення в сумі 47 952 006 грн касові видатки склали 20 848 058 грн.

 

4.Затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської ради по спеціальному фонду при планових призначеннях в сумі 47 862 196 грн касові видатки склали 19 144 327 грн.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань бюджету та регуляторної політики.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

-УІІ від 24.10.2018 року

 

	 

Порядок денний (ПРОЕКТ) сесії сьомого скликання Нерубайської сільської ради від 21 грудня 2018 року, яка відбудеться о 17 год. в сесійній залі Нерубайської сільської ради

1

Про бюдже Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області на 2019 рік

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

2

Про внесення змін і доповнень до рішення Нерубайської сільської ради від 12 грудня грудня 2017 року № 401- VІІ “Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік”

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

3

Про преміювання сільського голови

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

4

Про передачу матеріальних цінностей з балансу сільської ради на баланс ВУЖКГ “ст. Усатове”

Доповідач:в.о головного бухгалтера сільської ради Савченко Н.М.

5

Про надання матеріальної допомоги

Доповідач:голова постійної комісії сільської ради з фінансово-економічних питань, бюджету та регуляторної політики Лєвша Л.Ю.

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін і доповнень до рішення Нерубайської сільської ради від 12 грудня 2017 року №401-УІІ «Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23, частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.71, ст.72 Бюджетного кодексу України Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 12 грудня 2017 року № 401-УІІ «Про бюджет Нерубайської сільської ради на 2018 рік»

2. До данного рішення надається дод 2.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питаь бюджету та регуляторної політики .

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

-УІІ від 21.12.2018

                  до рішення сільської ради    
                  № -УІІ від 21.12.2018
                       
                       
                       
                      ( грн.)
  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду  
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього з них Всього споживання з них розвитку з них Разом
   
  оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них  
  капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
надання дошкільної освіти 50000 41000                 50000
інші заходи у сфері соц захисту -9000                   -9000
проведення навчально тренувальн змагаг 115000                   115000
інша діяльн повяз з експлуатац ЖКГ 20000                   20000
організ благоустр населен пунктів -196000                   -196000
членські внески до ассоц орг місуц само 20000                   20000
                       
                       
                       
                       
Разом видатки                      

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *