Сесії сільської ради

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про стан роботи щодо благоустрою та впорядкування населених пунктів Нерубайської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Юрківського В.Л. «Про стан роботи щодо благоустрою села та приведення в належний санітарний населених пунктів» керуючись Законом України „Про благоустрій населених пунктів ”, ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”та з метою наведення належного санітарного стану на підвідомчій території, власних та закріплених територіях, приведення в належний стан громадських кладовищ, місць громадського використання Нерубайської сільської ради сільська рада вирішила:

1. Інформацію сільського голови Юрківського В.Л. Про стан роботи щодо благоустрою та впорядкування населених пунктів Нерубайської сільської ради прийняти до відома.

2.Депутатам та членам виконавчого комітету сільської ради, для врахування в схемі санітар-ного очищення населених пунктів, надати пропозиції щодо місць розташування контейнерів для роздільного збору ППВ.

3.Депутатам та членам виконавчого комітету сільської ради привести в належний санітарний стан власні території та провести роботу щодо наведення належного стану на виборчих округах.

4.Землевпоряднику сільської ради попередити землекористувачів, які використовують присадибні ділянки біля пустих будинків, постійно утримувати в належному санітарному стані прилягаючу територію.

5.Керівникам  підприємств, установ та організацій, жителям  населеного пункту надалі проводити роботу по підтриманню територій  об’єктів виробництва в належному стані. Жителям села дотримуватись вимог  правил благоустрою населеного пункту.

6.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на спеціаліста з благоустрою сільської ради О.П.Вівсюка.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нерубайської сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку. Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський 26 лютого 2019 року №___VII Додаток до рішення Нерубайської сільської ради від 26.02.2019 року №____-VII


 


 


 


 

Склад

комісії сільської ради

з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради


 


 

Голова комісії –

Секретар комісії – Вівсюк Олександр Павлович- спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради;


 

Члени комісії: - Дімітрашко Олена Володимирівна — інженер-землевпорядник сільської ради;

- Пустоваров Сергій Олександрович - начальник ВУ ЖКГ НАТІ

- Малишенко Олександр Віталійович - начальник ВУ ЖКГ ст.Усатове

- Ошкін Олександр Волдодимирович - директор КП “Благоустрій”

- Шаповал Олена Анатоліївна - спеціаліст 1-ї категорії Нерубайської сільської ради

-


 

 

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Нерубайської сільської ради від 26.02.2019 року №____-VII


 


 

Положення

про комісію сільської ради

з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради


 

1.Загальні положення

1.1. Це положення розроблене у відповідності до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради», затверджених рішенням Нерубайської сільської ради №______VII від 26 червня 2018 року

1.2.Комісія утворюється сільською радою для здійснення контролю за станом благоустрою селища, виконанням Правил благоустрою населених пунктів Нерубайської сільської ради, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані власних, прилеглих та закріплених за підприємствами, установами організаціями територій. 1.3 У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, правовими та нормативно-технічними актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Нерубайської сільської ради та виконавчого комітету розпорядженнями сільського голови, Правилами благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради та цим Положенням.

  1.  

    2.Порядок формування комісії

2.1. Комісія формується із представників Нерубайської сільської ради  (працівники апарату, депутати, члени виконкому), представників підприємств, органів внутрішніх справ, громадських організацій тощо.

2.2. Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.

2.3. Очолює комісію, планує її роботу ??????голови з питань діяльності виконавчих органівради.

3.Основні завдання комісії

3.1. Основними завданнями комісії є:

-  виявлення і попередження можливих порушень на території населених пунктів Нерубайської сільської ради юридичними та фізичними особами Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради;

- внесення пропозицій, розроблення заходів щодо поліпшення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

4.Повноваження комісії

4.1. Проведення рейдів та перевірок територій та об`єктів населених пунктів Нерубайської сільської ради щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою.

4.2. Складання актів обстеження та протоколів про адміністративні правопорушення та передача їх на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Нерубайської сільської ради для притягнення винних осіб до відповідальності.

4.3. Розробка і впровадження заходів щодо покращення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради

4.4. Розробка проектів правових актів у сфері благоустрою і санітарного стану території.

5.Порядок роботи комісії

5.1. Комісія проводить засідання, як правило, один раз на місяць.

5.2. Комісія щокварталу розробляє план роботи на найближчий квартал. План роботи затверджується головою комісії.

5.3. Комісія може проводити виїзні засідання з метою обстеження об’єктів.

5.4. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

5.5. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.6. Сільський голова має право давати доручення комісії стосовно перевірки дотримання окремими фізичними та юридичними особами Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради

6.Прикінцеві положення

6.1.Реорганізація, внесення змін, доповнень до Положення та ліквідація комісії здійснюється за рішенням сесії Нерубайської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

 

Про створення комісії із здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-чя населення», «Правилами благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради»,затверджених рішенням Нерубайської сільської ради №______VII від 26 червня 2018 року та з метою покращення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради, сільська рада вирішила:

 

 

1.Утворити комісію сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

 

2. Затвердити склад комісії сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається).

 

3. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається) . 4. Затвердити форми актів обстеження, протоколів про адміністративні правопорушення, приписів та повідомлень про усунення порушень Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

. 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нерубайської сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

“___” лютого 2019 року

 

№ ______-VII

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

 

Про громадський контроль у сфері благоустрою в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

 

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 року № 7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів», Правилами благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради»,затверджених рішенням Нерубайської сільської ради №______VII від 26 червня 2018 року з метою запровадження громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів Нерубайської сільської ради сільська рада вирішила:

 

 

1.Затвердити Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається).

 

2. Уповноважити громадських інспекторів благоустрою правом на складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення за ст.152, 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

3. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нерубайської сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

“___” лютого 2019 року

 

№ ______-VII

 

 

Додаток до рішення Нерубайської сільської ради від 26.02.2019 року №____-VII


 

Положення

про громадський контроль у сфері благоустрою в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

 

I. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 №7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою територіїнаселених пунктів Нерубайської сільської ради.

1.2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснює громадський інспектор з благоустрою населених пунктів території Нерубайської сільської ради.

1.3. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, «Правилами благоустрою  території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

 

II. Порядок призначення громадських інспекторів

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, проживають на території Нерубайської сільської ради та мають бажання працювати у сфері благоустрою.

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає на ім’я сільського голови Нерубайської сільської ради письмову заяву довільної форми.

2.3. Заява громадянина з поданням за резолюцією сільського голови направляється до спеціаліста з благоустрою Нерубайської сільської ради;

2.4. Після позитивного погодження кандидатури громадського інспектора спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради готує проект рішення виконавчого комітету про призначення громадського інспектора.

2.5. Громадські інспектори у день їх призначення отримують посвідчення, що підтверджують їх повноваження, за зразком, який встановлено додатком до цього положення.

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої він може здійснювати свої повноваження та профільний напрямок інспектування. Посвідчення громадського інспектора видається терміном на один рік з можливістю його щорічного подовження.

2.6. Виготовлення та заповнення посвідчення громадського інспектора забезпечує спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради

2.7. Після призначення громадський інспектор повинен пройти інструктаж з питань складання протоколів про правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

III. Координація діяльності громадських інспекторів

 3.1. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради; 3.2.Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії звідповідними комісіями виконавчого комітету, комунальними підприємствами та іншими органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів благоустрою.

  1.  

IV. Права громадських інспекторів

 4.1. Громадські інспектори мають право:

1) брати участь у проведенні спільно з звідповідними комісіями виконавчого комітету рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та жителями Нерубайської сільської ради законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, прилеглих територій;

2) проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно статей 152 та ч.1,2 ст. 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення і подавати їх до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Нерубайської сільської ради  для притягнення винних до відповідальності;

3)проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

4) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4.2. Громадські інспектори зобов'язані:

1) дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

2)сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

3) подавати звіти про проведену роботу.

 

V. Обов'язки громадських інспекторів

Громадські інспектори зобов'язані:

- дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

- сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати Нерубайську сільську раду про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

 

VI. Позбавлення повноважень громадського інспектора

5.1.Громадський інспектор може бути позбавлений права виконувати обов'язки з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

1) неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора;

2) вчинення громадським інспектором порушень законодавства з питань благоустрою, перевищення повноважень, зафіксованих фактів брутальної поведінки, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора благоустрою населених пунктів.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з анулюванням відповідного посвідчення приймається виконавчим комітетом сільської ради за поданням спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради.


 

VII. Обов'язки громадських інспекторів

Громадські інспектори зобов'язані:

- дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

- сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати Рава-Руську міську раду про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

- щокварталу до 5 числа наступного за звітним кварталом та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до Рава-Руської міської ради щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

Додаток

до Положення про громадський контроль у сфері благоустрою в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

 

ЗРАЗОК

посвідчення громадського інспектора благоустрою в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

 

 

Перша сторінка обкладинки

 

Державний

герб України

 

ПОСВІДЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО

ІНСПЕКТОРА З БЛАГОУСТРОЮ

в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

Перша сторінка розвороту

Друга сторінка розвороту

Нерубайська сільська рада

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ

ПОСВІДЧЕННЯ № _____

до “____”_____________20___ р.

ФОТО

Прізвище__________________

Відмітка про продовження строку дії посвідчення

Ім'я_______________________

Продовжено

Продовжено

По батькові________________

до “__”__20__ р.

до “__”__20__ р.

є громадським інспектором благоустрою в населених пунктах Нерубайської сільської ради

 

М.П.___________

(підпис)

 

М.П.___________

(підпис)

П.І.Б. особи, що видала посвідчення

 

М.П.

__________________________________________

(підпис)

“____”______________20___ р.

 

 

 

Перша сторінка вкладки Друга сторінка вкладки

Згідно зі ст. 41 Закону України проводити перевірки, складати

“Про благоустрій населених пунктів” протоколи про порушення законодавства

та Положенням про громадський у сфері благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *