Рішення від

Розподіл видатків бюджету Нерубайської сільської ради на 2020 рік / в редакції ріш сес № від 3.03.2020/ №17
                                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Код ТПКВКМБ) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:
оплата праці з нарахуваннями 2110/2120 комунальні послуги та енергоносії 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110/2120 комунальні послуги та енергоносії 2270 бюджет розвитку з них:
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах) 61 141 000,00 61 141 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 14 085 000,00 38 161 043,00 976 629,00 0,00 0,00 37 184 414,00 37 184 414,00 37 184 414,00 99 302 043,00
0110000     Нерубайська сільська рада 61 141 000,00 61 414 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 14 085 000,00 38 161 043,00 976 629,00 0,00 0,00 37 184 414,00 37 184 414,00 37 184 414,00 99 302 043,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради 8 500 000,00 8 500 000,00 6 096 000,00 302 990,00           0,00     8 500 000,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 000 000,00 1 000 000,00                     1 000 000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10 900 000,00 10 900 000,00 5 886 000,00 1 008 750,00   891 629,00 891 629,00           11 791 629,00
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи в сфері освіти 6 800 000,00 6 800 000,00                     6 800 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 000 000,00 3 000 000,00 1 277 340,00 6 127 743,00                 3 000 000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2 000 000,00 2 000 000,00                     2 000 000,00
0116017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 2 135 000,00 2 135 000,00       70 000,00             2 205 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 18 298 000,00 18 298 000,00 119 146,00 2 521 650,00   3 000 000,00       3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 21 298 000,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 1 450 000,00 1 450 000,00                     1 450 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 
2 500 000,00 2 500 000,00                     2 500 000,00
0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства 2 000 000,00 2 000 000,00                     2 000 000,00
0117130 7130   здійснен заходів із землеустрою           1 656 708,00             1 656 708,00
0118130 8130 0320 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1 285 000,00 1 285 000,00       15 000,00       15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 300 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
 
50 000,00 50 000,00                     50 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 200 000,00 200 000,00       116 660,00             316 660,00
0118700 8700 0133 Резервний фонд 200 000,00 200 000,00                     200 000,00
0117321 7321 0443 будівництво освітніх установ та закладів           17 000 000,00       17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00
0117324 7324   буд-во установ та закладів культури           1 500 000,00       1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
0117325 7325 0443 будівництво споруд установ та закладів фізичної культури та спорту           2 000 000,00       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0117350 7350 0443 розроблення схем планування та забудови територій/містобудівної документації/ 600 000,00 600 000,00                     600 000,00
0117368 7368 0490 виконання інвестиційних проектів за рахунок району           5 300 000,00       5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00
0117461 7461   утриман та розвиток автомобільних доріг           4 155 000,00       4 155 000,00 4 155 000,00 4 155 000,00 4 155 000,00
0118110 8110 0320 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 60 000,00 60 000,00                     60 000,00
0119750 9750   субвенція з місцев бюджету на співфінансування           2 456 046,00             2 456 046,00
0119770 9770   Інші субвенції з місцевого бюджету 63 000,00 63 000,00                     63 000,00
ВСЬОГО: 61 141 000,00 61 141 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 8,00 38 161 043,00 976 629,00 0,00 0,00 37 184 414,00 37 184 414,00 37 184 414,00 99 302 043,00
                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків бюджету Нерубайської сільської ради на 2020 рік / в редакції ріш сес № від 3.03.2020/ №16
                                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Код ТПКВКМБ) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:
оплата праці з нарахуваннями 2110/2120 комунальні послуги та енергоносії 2270 оплата праці з нарахуваннями 2110/2120 комунальні послуги та енергоносії 2270 бюджет розвитку з них:
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах) 60 441 000,00 60 441 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 14 085 000,00 19 985 000,00 600 000,00 0,00 0,00 19 315 000,00 19 315 000,00 19 315 000,00 80 221 000,00
0110000     Нерубайська сільська рада 60 441 000,00 60 441 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 14 085 000,00 19 985 000,00 600 000,00 0,00 0,00 19 315 000,00 19 315 000,00 19 315 000,00 80 221 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради 8 500 000,00 8 500 000,00 6 096 000,00 302 990,00           0,00     8 500 000,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 800 000,00 800 000,00                     800 000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10 500 000,00 10 500 000,00 5 886 000,00 1 008 750,00   600 000,00 600 000,00           11 100 000,00
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи в сфері освіти 6 800 000,00 6 800 000,00                     6 800 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 000 000,00 3 000 000,00 1 277 340,00 6 127 743,00                 3 000 000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2 000 000,00 2 000 000,00                     2 000 000,00
0116017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 2 135 000,00 2 135 000,00       70 000,00             2 205 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 18 298 000,00 18 298 000,00 119 146,00 2 521 650,00   2 000 000,00       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 20 298 000,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 1 450 000,00 1 450 000,00                     1 450 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 
2 500 000,00 2 500 000,00                     2 500 000,00
0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства 2 000 000,00 2 000 000,00                     2 000 000,00
0118130 8130 0320 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1 285 000,00 1 285 000,00       15 000,00       15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 300 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
 
50 000,00 50 000,00                     50 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 200 000,00 200 000,00                     200 000,00
0118700 8700 0133 Резервний фонд 200 000,00 200 000,00                     200 000,00
0117321 7321 0443 будівництво освітніх установ та закладів           10 000 000,00       10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
0117325 7325 0443 будівництво споруд установ та закладів фізичної культури та спорту           2 000 000,00       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
0117350 7350 0443 розроблення схем планування та забудови територій/містобудівної документації/ 600 000,00 600 000,00                     600 000,00
0117368 7368 0490 виконання інвестиційних проектів за рахунок району           5 300 000,00       5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00
0118110 8110 0320 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 60 000,00 60 000,00                     60 000,00
0119770 9770   Інші субвенції з місцевого бюджету 63 000,00 63 000,00                     63 000,00
ВСЬОГО: 60 441 000,00 60 441 000,00 13 378 486,00 9 961 133,00 8,00 19 985 000,00 600 000,00 0,00 0,00 19 385 000,00 19 385 000,00 19 385 000,00 80 426 000,00
                                 
                                 
                                 
                                 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *