робота з персоналом

Протокол засідання конкурсної комісії Нерубайської сільської ради

Від 22 жовтня 2019 року

Присутні:
Голова комісії – Дідок Н.Ю.
Секретар комісії – Журавльова Н.Г.
Члени комісії:
- Дідора І.А.
- Дімітрашко О.В.
- Зібровська Н.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад:
  - спеціаліста І категорії по роботі з персоналом;
  - спеціаліста І категорії з юридичних питань;
  - спеціаліста ІІ категорії з питань соціального захисту населення;
  - державного реєстратора.

Слухали: інформацію голови конкурсної комісії Дідок Н.Ю. про проведення конкурсу:
- на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії по роботі з персоналом,

звернувся один кандидат – Лосицька Олена Валентинівна;

 • на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з юридичних питань звернулись два кандидати: Бабій Лілія Арамівна та Потьомка Ірина Брониславівна;

 • на заміщення вакантних посад спеціаліста ІІ категорії з питань соціального захисту населення та державного реєстратора кандидати відсутні.

Ознайомила членів комісії з відомостями про осіб, які подали документи для участі в конкурсі, а також ознайомила претендентів на посаду з умовами проведення конкурсу

Виступали: член конкурсної комісії Зібровська Н.Л. із заявою відповідно до ст.. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.. 35 Закону України «Про запобігання корупції» з повідомленням про виникнення потенційного конфлікту інтересів під час голосування за кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії по роботі з персоналом (заява додається).
Секретар конкурсної комісії Журавльова Н.Г., яка повідомила, що за результатами іспиту на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії по роботі з персоналом здав один кандидат – Лосицька Олена Валентинівна та отримала 22 бали, що становить 88% від максимальної суми балів;
за результатами іспиту на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з юридичних питань здали два кандидати:

 • Бабій Лілія Арамівна отримала 23 бали, що становить 92% від максимальної суми балів;

 • Потьомка Ірина Брониславівна отримала 16 балів, що становить 64% від максимальної суми балів.

У зв’язку із відсутністю в штаті посадових осіб Нерубайської сільської ради посадової особи відповідної кваліфікації враховувати результати письмового іспиту без проведення співбесіди відповідно до посад.

Ухвалили: враховуючи вище викладену інформацію рекомендувати Нерубайському сільському голові Юрківському В.Л. зарахувати Лосицьку Олену Валентинівну на посаду спеціаліста І категорії по роботі з персоналом;
Бабій Лілію Арамівну на посаду спеціаліста І категорії з юридичних питань;
Потьомку Ірину Брониславівну, за її згоди, зарахувати до кадрового резерву Нерубайської сільської ради.

Повідомити усіх кандидатів на заміщення вакантних посад у триденний термін про результати проведення іспиту та оголосити результати проведення конкурсу на офіційному сайті Нерубайської сільської ради не пізніше ніж через один день після підписання протоколу.


 


 

Голова комісії ____________________________ Дідок Н.Ю.
Секретар комісії __________________________ Журавльова Н.Г.
Члени комісії:
___________________________ Дідора І.А.
___________________________Дімітрашко О.В.
___________________________Зібровська Н.Л.


 


 


 


 


 


 


 


 

Додаток 4
до Порядку
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого
самоврядування в апараті
управління сільської ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті управління сільської ради
Нерубайська сільська рада
(найменування органу місцевого самоврядування)

від "22" жовтня 2019 року

№п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

1

Лосицька Олена Валентинівна

Спеціаліст І категорії по роботі з персоналом

VII

9

22

2

Потьомка Ірина Брониславівна

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

VII

14

16

3

Бабій Лілія Арамівна

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

VII

12

23

 Голова комісії  ___________________  Дідок Н.Ю.     
		         (підпис)           
 Члени комісії  ______ ____________	
                   (підпис)           Дідора І.А.
		    ___________________ 
                   (підпис)           Дімітрашко О.В.
              ___________________  
			    (підпис)           Зібровська Н.Л.
 Секретар комісії _________________
                   (підпис)           Журавльова Н.Г.


 

Секретар сільської ради Дідок Н.Ю.

 

 

 

 

 

 

Нерубайська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Спеціаліста І категорії по роботі з персоналом з посадовим окладом –
3600 грн.

. Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Під час проведення конкурсу всі кандидати складають іспит. Питання для іспиту можна отримати у сільській раді.

Заяви на участь в конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів з
23 вересня 2019 року.

Довідки за телефонами 36-30-90.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см (2 шт);

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- самостійно заповнює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті електронних декларацій відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу, ІДН;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- сертифікат, щодо вільного володіння державною мовою.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади.
Документи приймаємо за адресою с. Нерубайське, пл. Партизан 4.

Довідки за телефоном 36-30-90.

Примітка: оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади подано у редакцію газети «Південна зоря» від 21 вересня 2019 року


 


 


 

Нерубайська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Спеціаліста І категорії з юридичних питань з посадовим окладом –
3600 грн.

. Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Під час проведення конкурсу всі кандидати складають іспит. Питання для іспиту можна отримати у сільській раді.

Заяви на участь в конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів з
23 вересня 2019 року.

Довідки за телефонами 36-30-90.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см (2 шт);

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- самостійно заповнює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті електронних декларацій відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу, ІДН;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- сертифікат, щодо вільного володіння державною мовою.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади.
Документи приймаємо за адресою с. Нерубайське, пл. Партизан 4.

Довідки за телефоном 36-30-90.

Примітка: оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади подано у редакцію газети «Південна зоря» від 21 вересня 2019 року


 


 


 

Нерубайська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Спеціаліста ІІ категорії з питань соціального захисту населення з посадовим окладом – 3600 грн.

. Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Під час проведення конкурсу всі кандидати складають іспит. Питання для іспиту можна отримати у сільській раді.

Заяви на участь в конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів з
23 вересня 2019 року.

Довідки за телефонами 36-30-90.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см (2 шт);

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- самостійно заповнює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті електронних декларацій відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу, ІДН;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- сертифікат, щодо вільного володіння державною мовою.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади.
Документи приймаємо за адресою с. Нерубайське, пл. Партизан 4.

Довідки за телефоном 36-30-90.

Примітка: оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади подано у редакцію газети «Південна зоря» від 21 вересня 2019 року


 


 

 

Нерубайська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Державного реєстратора з посадовим окладом – 3600 грн.

. Кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

Під час проведення конкурсу всі кандидати складають іспит. Питання для іспиту можна отримати у сільській раді.

Заяви на участь в конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів з
23 вересня 2019 року.

Довідки за телефонами 36-30-90.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см (2 шт);

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- самостійно заповнює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті електронних декларацій відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу, ІДН;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- сертифікат, щодо вільного володіння державною мовою.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади.
Документи приймаємо за адресою с. Нерубайське, пл. Партизан 4.

Довідки за телефоном 36-30-90.

Примітка: оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади подано у редакцію газети «Південна зоря» від 21 вересня 2019 року


 


 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *