ВУ ЖКГ НАТІ наміри про тарифи водопостачання

ВУЖКГ «НАТІ»: Повідомлення про намір змінити тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

30 березня 2020 р.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ !

    На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 "Про затвердження Порядку інформування споживачів інформації про намір змін цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності".

Обґрунтування причин необхідності  коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2020 році ВУЖКГ «НАТІ»

         Основнимджерелом доходів підприємства є реалізація послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  населенню, бюджетним установам та іншим споживачам. Тому фінансовий  стан підприємства значною мірою залежить від рівня тарифів на ці послуги.

 На сьогоднішній день діючі тарифи  з централізованого водопостачання та водовідведень-ня  для всіх категорій споживачів були встановлені на підставі рішення Нерубайської сільської ради від 19.02.2020р №624-VII та введені в дію з 01 березня 2019 року. Водночас слідзазначити, що згідноіз Законом України «Про Державний бюджет на 2020рік», відбулися зміни в оплаті праці, а саме збільшився прожитковий мінімум для працездатних осіб і відповідно нарахування на заробітну плату. Відбулися зміни в сторону збільшення вартості покупної води, водовідведення, електроенергії. Враховуючи п.7. Порядку формування тарифів централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, затвердженого постановою КабінетуМіністрівУкраїни «Про забезпеченняєдиногопідходу до формуваннятарифів на житлово-комунальніпослуги» від 01 червня 2011 №869 (іззмінами, внесенимизгідно з Постановою КМ № 291 від 03.04.2019), підприємство маєнамір у 2020 році провести коригування тарифів централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,. Коригування проводиться лише тих складовихчастин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення та зменшення.

 

№ з/п

Плановані витрати за елементами

Централізоване водопостачання, грн./м³

Централізоване водовідведення, грн./м³

1

Прямі матеріальні витрати

6,10

10,21

2

Прямі витрати на оплату праці

0,69

0,00

3

Інші прямі витрати

0,24

0,00

4

Загальновиробничі витрати

0,50

0,00

5

Адміністративні витрати

1,37

0,00

6

Витрати на збут

1,18

0,00

7

Повна собівартість

10,08

10,21

8

Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення

10,08

10,21

9

ПДВ

2,02

2,04

10

Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення (з ПДВ)

12,10

12,25

Планові тарифи збільшилися на 1,57 грн (із 8,51 до 10,08) за 1 куб. м (без ПДВ) або 18%  з централізованого водопостачання та на 1,77 (із 8,44 до 10,21) грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 21% з централізованого водовідведення.

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості з централізованого водопостачання 82 %, з з централізованого водовідведення 79 %.

На зміну тарифів для ВУЖКГ «НАТІ»  вплинули в першу чергу наступні основні чинники:

1.Розрахунок коригуваннявитрат по статті «Покупна вода та водовідведення»

1.1.У діючомутарифіціна1 куб.м.води становить – 3,66 грн. за  1 куб.м. (без ПДВ)., з 04.02.2020 р.зрославартістьводи до 4,41куб.м., тобтона20%;

У діючомутарифіціна1 куб.м.водовідведення становить – 8,44 грн. за  1 куб.м. (без ПДВ)., з 04.02.2020 р.зрославартістьстоків до 10,21  грн. закуб.м., тобто на 21%;

2.Розрахуноккоригуваннявитрат по статті «Електроенергія»

2.1.У діючомутарифіціна 1кВт/год. електроенергії становить – 2,19743  грн/кВт (без ПДВ). в зв’язку з введенням в дію Закону України «Про ринокелектричноїенергії» зрославартістьелектроенергії до 2,2786грн/кВт., тобтона4%;

3. Розрахуноккоригуваннявитрат по статті «Фонд оплати праці».

3.1. У діючомутарифірозрахункивитрат по ст. «Фонд оплати праці» у складіпрямихвитрат, загальновиробничих, адміністративних та витратах на збутвизначеніізрозмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб з  грудня  2018 року -  1921 грн. Галузевийкоефіцієнт 1,4  і по виду діяльності 1,58 тобто 4249,25 грн. У скоригованомутарифівитрати по ст. «Фонд оплати праці»   визначеноізрозмірупрожитковогомінімуму з 1 січня 2020рік - 2102 грн., галузевого  коефіцієнта 1,6  і по виду діяльності 1,58 тобто 5073,70 грн. Скоригованийрозмірмінімальноїзаробітної плати у 2020рік на 19% .

4. Відповідновитратискориговані і по ст. «ЄдинийвнесокПенсійного фонду» .

4.1. Скоригованийрозмірвідрахувань ззаробітної плати у 2020рік на 19% .

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 65092, с. Нерубайське вул. Зелена,8;  e-mail: vugkg.nati@gmail.com протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *